ព័ត៌មាន

ជំនួបរវាងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង
15
12

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ មេសាឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ អគ្គលេខាធិការ ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តំណាងឱ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានទទួលជួបជាមួយប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។


នៅក្នុងឱកាសនៃជួបនោះ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង បានពិភាក្សា លើបញ្ហាមួយ ចំនួន ដែលមានដូចជា ឱកាសនៃការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា ការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរ និងការធ្វើសន្និសីទរួមគ្នា។ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រម លើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

         ១. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិការឱសថបុរាណចិននៅក្នុង ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា  

             ដោតផ្តោលើបញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ

         ២.ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើអត្រានៃជំងឺដែលប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានដូចជាជំងឺថ្លើម

            និងជំងឺក្រពះ ជាដើម។

        ៣.ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសចិន ដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងការលើកកម្ពស់តំលៃ

            វេជ្ជសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ៤. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ ដើមឈើរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

​​            នៅក្នុងទីតាំងឧទ្យានតេជោសែនឬស្សីត្រឹបនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមនូវចំណុចខាងលើ ដោយភាគីរាជ បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដំណាងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ ហើយភាគីចិនដំណាងដោយបណ្ឌិត Xu Lishen ប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង។

សេចក្តីប្រកាស