ព័ត៌មាន

«ពិធីបើកវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១ ស្តីពី ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជា-ចិន ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នា៖ យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា»
36
752

ខេត្តសៀមរាប៖ «វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១ ស្តីពី ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជា-ចិន ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នា៖ យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា» ត្រូវបានបើក ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងសាលប្រជុំសណ្ឋាគារ Empress Angkor ខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត Goa Peiyong អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន ដោយវត្តមានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមឯកឧត្តមបណ្ឌិត លោកជំទាវ សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត លោកបណ្ឌិត អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង និងកញ្ញា អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន មន្ត្រីរាជការចំណុះរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា មន្ត្រីស្រាវជ្រាវមកពីក្រ សួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមចិន វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងនយោបាយនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន មជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្រ្ត នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកម្ពុជា និងតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសរុបចំនួនប្រមាណ ៨៥នាក់។

វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១នេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ចិន និងអាស៊ាន ជួបពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទសកល ដើម្បីស្វែងរក និងផ្តល់ធាតុចូលជូនរាជរដ្ឋាភិបាល។

សូមជម្រាបជូនថា វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១ ស្តីពី ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជា-ចិន ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នា៖ យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា រៀបចំឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ នៅក្នុងវេទិកានេះ អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ចិន និងអាស៊ាន នឹងពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទចំនួន៣ រួមមាន៖

- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ និងសន្តិសុខកម្ពុជា-ចិន

- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-ចិន

- ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គម វប្បធម៌កម្ពុជា-ចិន៕

RAC Media


សេចក្តីប្រកាស