ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ចុះពិនិត្យការងារកំណាយស្រាវជ្រាវនៅឧទ្យានឫស្សីត្រឹប
78
661

នារសៀល ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ អគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះមកមើលការងារស្រាវជ្រាវ និងធ្វើកំណាយដល់ទីតាំងកំណាយឡស្លដែកនៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែនឫស្សីត្រឹប។

រហូតដល់ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារកំណាយឡស្លដែក បានបន្តការងារកំណាយនៅលើទួលសន្លុងលេខ៦ ដោយបានរកឃើញត្រឡែក បំណែកជញ្ជាំងឡ និងបំណែកកុលាលភាជន៍សម័យអង្គរ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ទីតាំងកំណាយនេះ ពុំធ្លាប់ត្រូវបានគេជីកកកាយពីមុនមកទេ។


សេចក្តីប្រកាស