ព័ត៌មាន

«ត្រឹមរយៈពេលបួនថ្ងៃ ថតបានសត្វស្លាប ១២៥ប្រភេទ នៅឧទ្យានឫស្សីត្រឹប»
69
295

នេះជាការថតរូបសត្វស្លាបលើកដំបូងដែលក្រុមការងារឧទ្យានឫស្សីត្រឹប បានសហការជាមួយក្រុមអ្នកថតរូបវត្តមានសត្វស្លាបនៅកម្ពុជា (Photographers of Existent Birds In Cambodia) ចុះថតរូបសត្វស្លាបនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានឫស្សីត្រឹប ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ។

បើតាមលោក អៀង ពិសី និងលោក ស៊ុត ស៊ីណាល់ ក្រុមការងារអ្នកថតរូបវត្តមានសត្វស្លាបនៅកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារថតរូបសត្វស្លាបបានចំនួន ១២៥ប្រភេទ ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រភេទសត្វកម្រ សត្វជិតផុតពូជដែលបានចុះបញ្ជីរួច ហើយក៏មានសត្វមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានចុះបញ្ជីរបស់ពិភពលោក។ 

បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអង្គការ WWF Cambodia បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជា ជាតំបន់សំបូរជីវចម្រុះច្រើនប្រភេទ។ ប្រភេទសត្វស្លាបនៅកម្ពុជា ក៏មានច្រើនប្រភេទដែរ ដែលក្នុងនោះប្រភេទសត្វស្លាបដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជា មានចំនួន៨ប្រភេទ ដែលអង្គការ WWF កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានិងអភិរក្សនៅតំបន់ព្រៃភាគខាងជើងប្រទេសដូចជា៖ សត្វត្រយ៉ងយក្ស (Giant Ibis), សត្វត្រយ៉ងចង្កំកស (White-shouldered Ibis), សត្វទុង Greater Adjutant, សត្វក្រៀល (Sarus Crane), សត្វទាព្រៃស្លាបស (White-winged Duck), សត្វ Masked Finfoot, សត្វក្ងោក (Green Peafowl), និងសត្វត្មាត (Vultures)។

តាមការផ្តល់ព័ត៌មានពីលោក ស្រី សីហា មន្ត្រីឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងតំបន់ឧទ្យាន មានប្រភេទសត្វ ដែលកំពុងរងគ្រោះជាច្រើនប្រភេទដែលក្រុមការងារកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងការពារ ក្នុងនោះបានរកឃើញថាមានវត្តមានសត្វត្រយ៉ងយក្ស និងសត្វកេងកងក៏មាននៅទីនេះដែរ។

RAC Media

(ក្រុមអ្នកថតរូបនៅឧទ្យានឫស្សីត្រឹប @ Photographer of Existent Birds in Cambodia)

(Giant Ibis, birdlife.org)

(White-shouldered Ibis, WWF-Cambodia)

 

(Greater Adjutant, IUCNRedlist)

(Sarus Crane, WWF-Cambodia)

(White-Winged Duct, Wikipedia)

(Masked Finfoot, Khmer Times)

(Green Peafowl, WWF-Cambodia)

(Vultures, WWF-Cambodia)

សេចក្តីប្រកាស