ព័ត៌មាន

ជំនឿបែបជីវចលនិយមក្នុងសង្គមខ្មែរ ដោយ៖ បណ្ឌិត ហែម ឡាច មន្ត្រីនាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
2
1565

មនុស្សក្នុងលោកយើងនេះតែងតែមានជំនឿលើអ្វីៗជាច្រើន តាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេ។ ជនជាតិខ្លះមានជំនឿលើកធម្មជាតិដូចជា បឹងបួ ទន្លេ ព្រៃភ្នំ ដើមឈើធំៗ ឬអព្ហូតហេតុផ្សេងៗ ដែលជារឿង អច្ឆរិយៈ។ ពួកគេនាំគ្នាគោរពបន់ស្រន់ដោយជឿជាក់ថា កម្លាំងអភិធម្មជាតិទាំងនោះនឹងនាំមកនូវសុភមង្គល ឬសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍និងប្រទេសជាតិរបស់គេ។

ម៉្យាងទៀត ជនជាតិខ្មែរក៏មានជំនឿផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នាខ្លះៗទៅនឹងជំនឿរបស់ជាតិសាសន៍ដទៃ។ មុនការមកដល់នៃហិណ្ឌូសាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា ជនជាតិខ្មែរមានជំនឿលើព្រលឹងដូនតា គោរពព្រៃព្រឹក្សា អ្នកតា អ្នកដូន ដើមឈើ។ល។ បុព្វបុរសយើងហៅជំនឿទាំងនេះថាជាជំនឿបែបជីវចលនិយម។


សូមចូលអានខ្លឹមសារលម្អិត និងមានអត្ថបទច្រើនទៀត តាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

http://www.rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=5

 

សេចក្តីប្រកាស