ព័ត៌មាន

បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច៖ «សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs) គឺជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ»
27
1411

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា៖ ថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី៩ នៅឯសាលសន្និសីទខេមរវិទូ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច បានមានប្រសាសន៍ថា‍‌ «សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs) គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ច នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ក្នុងពិភពលោក រួមទាំងកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាមផងដែរ។ លើសពីនេះ សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ វិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម បានខិតខំអភិវឌ្ឍ និងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងចំណេះដឹងដ៏សម្បូរបែប។»

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច បានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី៩ នាឆ្នាំ២០២២នេះ ពីសារៈសំខាន់របស់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម(SMEs) សម្រាប់បង្កើននូវប្រាក់ចំណូល និង បង្កើតបាននូវការងារជាច្រើន តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទន្ទឹមនឹងការសម្លឹងមើលលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង កំណើនស្ថិតិប្រជាជន សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យម(SMEs) មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវគិតគូរ និងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយ។ សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យម ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាកង្វះដើមទុន បញ្ហាជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ទីផ្សារលក់និងការនាំចេញផលិតផល និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធានាគុណភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ និងនវានុវត្តន៍។

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្ថែមថា នៅក្នុងប្រទេស CLV (កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម) សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក៏បានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមុខមួយចំនួន ដូចបានលើកឡើងខាងលើ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានផ្តល់នូវធាតុចូលចំនួន៧ចំណុច គឺ៖

ទី១.ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឱ្យមានជំនាញ ចំណេះដឹង ព្រោះថាធនធានមនុស្សដើរតួនាទីសំខាន់ ហើយកាលណាគ្មានការអប់រំ សូមកុំនិយាយពី SMEs;

ទី២. SMEs នៃប្រទេសទាំងបីត្រូវចេះចាប់យកឱកាសពីអំណោយផលពីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសទាំងបី ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច និងមិនសូវរងគ្រោះពីធម្មជាតិ;

ទី៣. រដ្ឋផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគលើវិស័យ SMEs នៅក្នុងប្រទេសទាំងបី;

ទី៤.ធនាគារគួរពិចារណាក្នុងការបញ្ចុះការប្រាក់ដល់ម្ចាស់សហគ្រាស (SMEs) ដែលមានអទិភាព និងអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ ពីព្រោះវិជ្ជាជីវមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ;

ទី៥. ការផ្តល់ឱកាសរបស់រដ្ឋតាមរយៈការមិនយកពន្ធ និងចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលា;

ទី៦. កសិកម្មដើម្បីកសិកម្ម កសិកម្មដើម្បីកសិឧស្សាហកម្ម កសិកម្មដើម្បីសេវាកម្ម;

ទី៧. ​ការបង្កើតផលិផលទេសចរណ៍សិប្បនិមិត្ត បន្ថែមពីលើផលិតផលទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម្មជាតិដែលមានស្រាប់។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលរៀបចំឡើងដោយប្ដូរវេនគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាលើកដំបូង នៅប្រទេសវៀតណាម នៅឆ្នាំ២០១២ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០២០ និង ២០២១ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានលើកពេលដោយហេតុផលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលជំងឺកូវីដ-១៩។ នៅឆ្នាំ២០២២នេះ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ ក្រោមប្រធានបទស្ដីពី «តួនាទីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម»។ នៅឆ្នាំ២០២៣ បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម នឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១០៕


សេចក្តីប្រកាស