ព័ត៌មាន

កញ្ញា ម៉ៅ សុគន្ធា៖ «ការងារតម្បាញសូត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»
15
1407

របរតម្បាញសូត្រខ្មែរជារបរដែលរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ប្រពៃណីខ្មែរ ទាក់ទាញទេសចរ សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការបង្កើតការងារ និងប្រាក់ចំណូលជូនពលរដ្ឋ។ តាមរយៈបទបង្ហាញរបស់កញ្ញា ម៉ៅ សុគន្ធា នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី៩ ស្តីពី «តួនាទីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម» ដែលធ្វើឡើងនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពជា នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ការអភិវឌ្ឍវិស័យសូត្រ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍។ មុខរបរតម្បាញសូត្រ បានផ្តល់នូវឱកាសការងារឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះតាមសហគមន៌នានា ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនៅខេត្តឆ្ងាយឬនៅប្រទេសជិតខាង។ កញ្ញា សុគន្ធា បានបញ្ជាក់ថា ការងារនេះ មិនតម្រូវសម្រាប់តែអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ តែបងប្អូននៅតាមសហគមន៍ ដែលមិនមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្របានច្រើន ក៏អាចនឹងចាប់យករបរនេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួន ព្រមទាំងមានពេលវេលានៅក្បែរនិងនៅមើលថែគ្រួសារផងដែរ។

ជាមួយគ្នានេះ បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៅកម្ពុជា មានតម្រូវការសូត្រច្រើន ហើយកម្ពុជា មិនទាន់អាចផ្គត់ផ្គង់សូត្រគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់វិស័យតម្បាញក្នុងប្រទេស ដែលកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់ ហើយកម្ពុជា ត្រូវនាំចូលសូត្រ ពីប្រទេសជិតខាង។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ កម្ពុជា ត្រូវការសូត្រតម្បាញ មិនតិចជាង ៤០០តោននោះទេ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការផលិតផលផលិតចេញពីសូត្រ នៅក្នុងកម្ពុជា ជាពិសេសសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេស និង តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់។ 


សេចក្តីប្រកាស