ព័ត៌មាន

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បង្កើនកិច្ចសហការជាមួយទីម័រឡេស្តេ
14
1359

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ចំពោះវត្ដមានឯកឧត្ដម Agio Pereira ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទីម័រឡេស្តេ និងបានពិភាក្សាការងារលើចំណុចសំខាន់ៗ ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមករវាងស្ថាប័នទាំងពីរ។

ជាមួយគ្នា ដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នឹងធ្វើការសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីម័រ ដោយផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សមកពីទីម័រ ដែលមានបំណងមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។


សេចក្តីប្រកាស