ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ២០២១ នៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺ និងសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង
5
1310

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ២០២១ នៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមរវាងស្ថាប័នទាំងពីរ លើការពង្រឹងគុណភាពបង្រៀនភាសាចិនទូទៅ ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសកែច្នៃទឹកដោះគោ សាច់គោ ការតាំងបង្ហាញម្ហូបចិន និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៃប្រទេសយើងទាំងពីរ ដើម្បីការស្វែងយល់ពីគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ។


សូមបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងលោកបណ្ឌិត CHEN XIAOLIN សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យជីវជាំង និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ព្រមជាមួយសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្សេងទៀត ដោយផ្ដោតលើលើរបៀបវារៈសំខាន់ដូចជា៖ ១. កែសម្រួលសមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល; ២. បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងាររបស់វិទ្យាស្ថានខុងជឺឆ្នាំ២០២២។ 

RAC Media 


សេចក្តីប្រកាស