ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សូ មុយឃៀង ទទួលបានគោរមងារកិត្តិយសពីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានូវ«សញ្ញាបត្រកិត្តិបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ»
76
1264

ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង ដែលអ្នកសិក្សាទាំងឡាយតែងបានស្គាល់ក្នុងវិស័យអប់រំ ជាពិសេសមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រ តាមរយៈអត្ថបទស្រាវជ្រាវនិងសៀវភៅសិក្សាជាច្រើន ទទួលបានគោរមងារកិត្តិយសពីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នូវ«សញ្ញាបត្រកិត្តិបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ» កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ដើម្បីជាកិច្ចតបស្នង នូវការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្ត កសាងស្នាដៃយ៉ាងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរហើយក៏ជាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ និង ការផ្តល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះចំណេះដឹង និង អត្ថបទស្រាវជ្រាវ និពន្ធ និង ចងក្រង ដែលលោកសម្រេចបានកន្លងមក។

ឯកឧត្តម សូ មុយឃៀង កើតនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៤ នៅឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល។ បិតានាម សូ ជួនទៀង (ស្លាប់) មាតានាម វ៉ា ទន់ (ស្លាប់)។ ភរិយាឈ្មោះ ទី សុខអ៊ីម(មេផ្ទះ) និងមានបុត្រចំនួន៣នាក់ ស្រី២នាក់និងប្រុស១នាក់។ ទម្រាំអាចប្រឡូកក្នុងវិស័យអប់រំដូចបច្ចុប្បន្ន លោក បានឆ្លងកាត់ការអប់រំជាច្រើនដំណាក់កាល ចាប់តាំងពីមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ១៩៥៩ ឧត្តមសិក្សានៅឆ្នាំ១៩៦៧ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៣ លោកបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបំពេញកិច្ចការក្នុងវិស័យអប់រំ លោកបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ដល់ឆ្នាំ២០០០ ដោយចូលបម្រើការងារនៅតាមនាយកដ្ឋាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធកម្មវិធីនិងសៀវភៅសិក្សាផ្នែកមធ្យមសិក្សា ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨៤ និង វិទ្យាសា្ថនស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ក្រសួងអប់រំពីឆ្នាំ១៩៨៤ ដល់ ១៩៩៨។ ក្រោយមកទៀត លោកបានចូលបម្រើការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ២០១៤។ ចន្លោះពេលនោះដែរ ពីឆ្នាំ២០១១ និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៧ លោកបានទទួលការតែងតាំងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ និងជាប្រធានគណៈកម្មការបង្កើតពាក្យនិងកម្ចីពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ និង ជាសមាជិកគណៈកម្មការភាសាវិទ្យានៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ។ ពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០២១ លោកជាសមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់ ស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌។

គួរបញ្ជាក់ថា ចន្លោះឆ្នាំ២០១៧ដល់ឆ្នាំ២០២១ លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ជាប្រធានគណៈកម្មការអក្ខរាវិរុទ្ធនិងអំណាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភសាខ្មែរ និង អនុប្រធានគណៈកម្មការបង្កើតពាក្យនិងកម្ចីពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។ ក្រៅពីកិច្ចការនិងតួនាទីទាំងនេះ លោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាផងដែរ៕

RAC Media


សេចក្តីប្រកាស