ព័ត៌មាន

ជំនួបរវាងអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (NRC) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
49
1240

ក្នុងនាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃរាជបណ្ឌិត្យ សភាកម្ពុជា ដើម្បីប្រជុំតាមកម្មវិធី ZOOM ជាមួយក្រុមបច្ចេកទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្រាវជ្រាវ សេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (NRC) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Gil Hong Keun អគ្គលេខាធិការ និងក្រុមការងារមួយចំនួនទៀត ដែលនឹងត្រូវបំពេញការងារស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តគម្រោងជាមួយនឹងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (NRC) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ២០១៩ នៅភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយបានផ្តោតលើចំណុចខាងក្រោម៖

(ក) ការលើកសំណើ និងគម្រោងស្រាវជ្រាវរួមគ្នា

(ខ) ការរៀបចំ និងការបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃវិទ្យាសាស្ត្ររួមគ្នា

(គ) សិក្ខាសាលា ការប្រជុំ និងសន្និសីទរួមគ្នា លើប្រធានបទដែលបានកំណត់រួមគ្នា

(ឃ) ការគាំទ្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍

(ង) ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បញ្ញវន្ត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងគណៈប្រតិភូ សម្រាប់ការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវ និងការធ្វើបទឧទ្ទេសនានា

(ច) ការផ្លាស់ប្តូរស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយវិទ្យាសាស្រ្ត និងឯកសារស្រាវជ្រាវនានា

(ឆ) ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំ ឬនីតិវិធី ឬបទប្បញ្ញត្តិនានា ដែល

សម្រេចរួមគ្នាដោយភាគីទាំងពីរ

(ជ) ទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលអាចសម្រេចដោយភាគីទាំងពីរ។

នៅមុនពេលរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-១៩ ស្ថាប័នទាំងពីរតែងមានជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នា ដោយពេលខ្លះថា្នក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ហើយពេលខ្លះទៀតថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (NRC) អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជំនួបកម្រឹតអគ្គលេខាធិការរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះ បានប្រព្រឹត្តិធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១។

RAC Media


សេចក្តីប្រកាស