ព័ត៌មាន

លោកបណ្ឌិត ឈុន ពហុ៖ ការសិក្សានៅក្រោយឧត្ដមសិក្សា នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហា ស្របតាមជំនាញ ឯកទេសជាក់លាក់របស់ខ្លួន
26
1124

(រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា)៖ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្ដីពី «សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាក្រោយឧត្ដមសិក្សា» ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំជូត ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា លោកបណ្ឌិត ឈុន ពហុ  បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា «ការសិក្សានៅក្រោយឧត្ដមសិក្សា នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហា ស្របតាមជំនាញ ឯកទេសជាក់លាក់របស់ខ្លួន»។

លោកបណ្ឌិត ឈុន ពហុ បានគូសបញ្ជាក់ជូនអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះថា ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា សំដៅលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងកម្រិតឯកទេស ឬវិជ្ជាជីវៈខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលមានលក្ខណៈបណ្តុះបណ្តាលជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាលើផ្នែកទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាអាចឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានានាស្របតាមជំនាញឯកទេសជាក់លាក់របស់ខ្លួន។ លោកបណ្ឌិតបានបន្តថា គេត្រូវមានការលះបង់នៅក្នុងចាប់យកឱកាសបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សា ដូចជាការលះបង់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ កម្សាន្តឬចួបជុំជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិជាដើម។ ក្រៅពីនេះ គេត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនចង់ក្លាយជាអ្វី និងអ្វីដែលខ្លួនមានទេពកោសល្ល និងឧបនិស្ស័យ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជំនាញដែលខ្លួនចាប់យកនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គុណភាព និងបំពេញការងារបានប្រសិទ្ធផល។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត ឈុន ពហុ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃបទបង្ហាញ លោកបណ្ឌិត ឈុន ពហុ បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ការសិក្សានៅថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សា នឹងនាំមកនូវឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវជីវិតថ្មី ឱកាសក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមានលំដាប់ឬកម្រិតខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងសង្គម ហើយដែលទំនាក់ទំនងល្អ គឺជាគ្រឹះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឈានទៅជីវិតប្រសើរជាងមុន៕

RAC Media | លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ


សេចក្តីប្រកាស