ព័ត៌មាន

សកម្មភាពស្រាវជ្រាវពីអតីតរាជធានី និងទីក្រុងបុរាណខ្មែរ
4
1083

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអតីតរាជធានីនិងទីក្រុងបុរាណខ្មែរ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូ ច័ន្ទដារី និងសហការី  (លោ​ក​បណ្ឌិត ហេង ហុកវេន លោកហៀង លាងហុង និងលោកសុង ចំណាន) បានចុះសិក្សានៅតាមទីតាំងអតីតរាជធានីផ្សេងៗ មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាប។

ក្រុមការងារបានចុះទីសិក្សានៅអតីតរាជធានីកោះកេរ ដែលស្ថិតនៅភូមិកោះកែរ ឃុំកោះកែរ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះ វិហារ និងបន្ទាប់មក នៅទីតាំងតំបន់យសោធរបុរៈដែលជាទីតាំងនៅមុនតំបន់កោះកេរ និងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ពី កោះ កេរមកយសាធរបុរៈវិញ។

នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានបន្តទៅសិក្សានៅតំបន់យសោធរបុរៈ ដែលមានដូចជាទីតាំងនៃឥន្ទប័ទបុរី(អង្គរធំ)និងកន្លែងទីតាំងប្រាសាទបាពួន។

ការសិក្សាបានពិនិត្យមើលលើរចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងនៃអតីតរាជធានីតាមទីកន្លែងទាំងនោះ និងស្វែងយល់នូវលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នា ក្នុងការរៀបចំបង្កើតជាទីតាំងនៃរាជធានីនីមួយៗ។

RAC Media

ប្រភព៖ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាស