ព័ត៌មាន

តើទឹកដោះគោតេជោសែនឫស្សីត្រឹបត្រូវបានបែងចែកទៅណាខ្លះ?
24
672

នៅក្នុងរយ:ពេល២០ថ្ងៃកន្លងទៅនេះសមិទ្ធផលដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ត្រូវបានយកមកចែករំលែកជាបន្ដបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់កុមារនៅតាមសលានានា រួមមាន សាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន៦ សាលាឯកជន ចំនួន ២ និងអង្កការចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួន។

                                                       សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន ថ្នល់ទទឹង

                                                                                សាលាដូង


                                                          អនុវិទ្យាល័យនិងបឋមសិក្សាខ្ពបអាទាវ

                                                            សាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី

                                                           អនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ពញាពន់

                                                                សាលាកុសលអន្តរជាតិ

                                                     មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មី

                                                          អង្គការ "ក្ដីសង្ឃឹម ថ្មី នៃកុមារកម្ពុជា"

សរុប រយ:ពេល២០ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ ទឹកដោះគោចំនួន១២៣២លីត្រ ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឱ្យកុមារ ២៥៦៥នាក់ បានភ្លក់និងញាំទឹកដោះគោតេជោសែនឫស្សីត្រឹបប្រកបដោយស្នាមញញឹម ។

 


ការចែករំលែកទឹកដោះគោតេជោសែនឫស្សីត្រឹបដល់កុមារគឺជាគោលបំណងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់នូវអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញទឹកដោះគោស្រស់សម្រាប់បរិភោគ ឬមិនដែលធ្លាប់បានទទួលទានទឹកដោះគោស្រស់ទាល់តែសោះ។សេចក្តីប្រកាស