ព័ត៌មាន

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិសរុប
22
1405

យោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត វ៉ុយ ទួន ហាំង (Prof. Dr. Vu Tuan Hung) ប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម ក្រោមប្រធានបទ ស្ដីពី «SMEs និងការបង្កើតការងារ» នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី៩ បានលើកឡើងថា៖ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិសរុប។

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាស្រ្តាចារ្យ ទួន ហាំង នៅប្រទេសវៀតណាម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម រួមចំណែកប្រមាណ៣០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកគោលនយោបាយ និងដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងសម្រាប់៖

- ការនាំចូល និងនាំចេញ បង្កើនប្រាក់ចំណូលរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ថវិការដ្ឋ។

- ការទាក់ទាញដើមទុន និងទាញយកធនធានដែលមានរបស់ប្រជាជន ខណៈដែលសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ត្រូវការដើមទុនដំបូងតិចតួច ហើយប្រជាជនក៏អាចដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងការទាក់ទាញដើមទុនតិចតួចពីមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិមកបណ្តាក់ទុនលើផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ SMEs វាបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកាន់តែមានភាពស្វាហាប់ ស្ថិរភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម បង្កើនចំនួនសហគ្រាស បង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ច ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បង្កើនបរិមាណ និងប្រភេទទំនិញ និងសេវាកម្ម បំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួមមួយចំណែកដែលអាចធ្វើឱ្យទីផ្សារមានស្ថិរភាព។

លោកបណ្ឌិត វ៉ុយ ទួន ហាំង បានលើកបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយថា ស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅវៀតណាម។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវយន្តការ គោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយជាច្រើន ដើម្បីឱ្យបរិយាកាសធុរកិច្ចរបស់វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ជំរុញស្មារតីសហគ្រិនភាព និងការវិលត្រឡប់ដ៏រឹងមាំនៃ SMEs ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនសហគ្រាសក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងចំនួន ៥៧៨៦៩ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលត្រូវនឹងការកើនឡើង ៩, ៥ភាគរយ ។ ក្នុង នោះសហគ្រាស ខ្នាត តូច បាន កើន ឡើង ច្រើន បំផុត ដែល មាន សហគ្រាស ចំនួន ៤០,៩៦៤ (អត្រា កើនឡើងគឺមានចំនួន១០,០%)។ ចំនួនសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមមានចំនួន ៩៧,៣ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង ៩៧,៤ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល ២០១៦- ២០១៩ ចំនួនសហគ្រាសនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ ៥៥,១ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលពីឆ្នាំ២០១១ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៥៕


សេចក្តីប្រកាស