ព័ត៌មាន

«ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច អញ្ជើញជួបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដឹងគុណនិងបន្តវេនក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ»
35
1286

(រាជធានីភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ និងប្រធានក្រុមការងារគម្រោងនៃបច្ចុប្បន្នកម្មវចនានុក្រមខ្មែរព្រមទាំងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដឹងគុណ បន្តវេន និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលបានចំណាយអស់កម្លាំងកាយចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូល។

ជំនួបរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ប្រធានក្រុមការងារគម្រោងនៃបច្ចុប្បន្នកម្មវចនានុក្រមខ្មែរនិងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងឱកាសនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច បានគោរពថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ដែលបានស្រាវជ្រាវចងក្រងវចនានុក្រមភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ភាគទី១ (ក-ន) បោះពុម្ពលើកទី១ ជាផ្លូវការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអក្សរសាស្រ្តជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។

ជាមួយនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ប្រធានក្រុមការងារគម្រោងនៃបច្ចុប្បន្នកម្មវចនានុក្រមខ្មែរនិងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមការងារនឹងបន្តការខិតខំស្រាវជ្រាវយកគំនិតថ្មីៗបង្គ្រប់បន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យវចនានុក្រមខ្មែរមានចំនួនសម្បូរបែប។

សូមជម្រាបជូនថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ក៏សហស្ថាបនិកសំខាន់មួយដែលជួយជំរុញការងារប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងជំរុញឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរមានដំណើរការក្នុងចំណោមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យចំនួនបីរូបទៀតរួមមាន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ុំ ម៉ានិត។ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងបំផុតក្រោមការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡុង សៀម៕

........

“H.E Academician Sok Touch Paid a Courtesy Visit to H.E Academician Prum Moal to Express Culture of Gratitude and Succession as well as Encourage Scholars of Khmer Literature”

(Phnom Penh): H.E Academician Sok Touch, President of the Royal Academy of Cambodia, paid a courtesy visit to H.E Academician Prum Moal, former Chairman of National Council of Khmer Language, Chairman of the Khmer Dictionary Update Project Team, as well as a full member of the Royal Academy of Cambodia, to express culture of gratitude and succession as well as encourage Khmer scholars who have wholeheartedly devoted to study and research to serve for the whole Khmer nation.

The meeting between both academicians was conducted on September 21, 2021, in H.E Academician Prum Moal’s residence, the chairman of Khmer Dictionary Update Project Team and full member of the Royal Academy of Cambodia.

In that occasion, H.E Academician Sok Touch showed his profound thanks to H.E Academician Prum Moal, who has researched and compiled Current Khmer Dictionary Part 1 (Kor-Nor: Khmer alphabetical order), which has been officially published for the first edition in order to promote the preservation and development of the present national literature.

Meanwhile, H.E Academician Prum Moal said that the project team will further make great effort to research to obtain new additional ideas in order to enable a diverse Khmer dictionary.

It should be informed that H.E Academician Prum Moal is also a key co-founder, who has helped promote Khmer usage and enable the proceeding of the National Council of Khmer Language, along with two other academicians, including H.E Academician Sok Touch, and H.E Dr. Sum Panith. The National Council of Khmer Language was first founded under the initiative of H.E Academician Long Seam.

RAC MEDIA

សេចក្តីប្រកាស