ព័ត៌មាន

សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិត ឡាវ ធ្វើតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មី សម្រាប់អាណត្តិទី៩
31
1236

ក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាលើកដំបូកសម្រាប់អាណត្តិទី៩ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅរដ្ឋធានីរៀងចន្ទន៍ប្រទេស ឡាវ បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួន ដោយក្នុងនោះសភាបានអនុម័តជ្រើសតាំងប្រធានរដ្ឋ ប្រធានរដ្ឋសភា នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានតុលាកំពូល ព្រមទាំងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មីផងដែរ។

លោក ថងលូន ស៊ីសុលីត ដែលកាលពីពេលថ្មីៗសមាជគណបក្សកុម្មុនីស្តឡាវ ផ្តល់ទំនុកចិត្តជ្រើសតាំងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សនេះ ត្រូវបានរដ្ឋសភាជ្រើសតាំង ជាប្រធានរដ្ឋថ្មី ជំនួសលោក ប៊ុនញាង វរៈជិត ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ ក្នុងសំឡេងគាំទ្រ១៦១ សំឡេង មិនគាំទ្រ១សំឡេង និងអនុប្បវាទ១សំឡេង សរុប១៦៣សំឡេង។

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបានប្រធានរដ្ឋរួចហើយ សភាបន្តធ្វើការជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីផងដែរ។ រដ្ឋសភា បានធ្វើការសម្រចជ្រើសតាំងលោក ខាំផាន់ វិផាវ៉ាន់ ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ជំនួសលោក ថងលូនស៊ីសុលីត ដែលបានតម្លើងតំណែងជាប្រធានរដ្ឋ។ សំឡេងគាំទ្រលោកខាំផាន់ វិផាវ៉ាន់ មានចំនួន១៥៣ សំឡេង មិនយល់ព្រម ៣សំឡេង និងអនុប្បវាទ១សំឡេង សរុប១៦២សំឡេង។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំដដែលនោះដែរ រដ្ឋសភាឡាវក៏បានធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភា អាណត្តិទី៩ ផងដែរ។ ក្នុងនោះលោក សៃស៊ុំផន ភូមិវិហាន ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មី ជំនួសលោកស្រី ប៉ានី យ៉ាថោទូ ដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានរដ្ឋសម្រាប់អាណត្តិទី៩នេះ។

ទាំងប្រធានរដ្ឋថ្មី នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មី ក៏ដូចជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់ឡាវ គឺសុទ្ធសឹងតែបានធ្វើការផ្តាជ្ញាចិត្ត ក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាង អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន លុបបំបាត់អំពើពុករលួយ ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងរក្សាស្ថិរភាពជាតិដូចៗគ្នា។

ក្រោយពីបានជ្រើសតាំងសមាភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីហើយ គណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់ឡាវ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានសមាសភាព ១៧ក្រសួង និងអគ្គទេសាភិបាលមួយ និងអង្គភាពសវនកម្មមួយ។

១. លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចន្ទសៈមន ចន្ទញ៉ាឡាត ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការរពាជាតិ

២. លោក សនសៃ ស៊ីផាន់ដន ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ និងការវិនិយោគ

៣. លោក ឧត្តមសេនីយ៍ វិឡៃ ឡាខាំហ្វង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសន្តិសុខសង្គម

៤. លោក សៈឡើមសៃ គុមៈសិត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស

៥. លោក ខាំផែង សៃស៊ុមផែង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

៦. លោក ខាំចេន វង់ពោស៊ី រដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី

៧. លោក ប វៀងខាំ វង់តារា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបច្ចេកវិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍

៨. លោក ផេត ភុំភិថាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម និងព្រៃឈើ

៨. លោកស្រី ប៊ុនខាំ វរៈចិត រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

៩. លោក ដាវវង់ ផនកែវ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឋាមពល និងរ៉េ

១០. លោកស្រី ខាំបៃ ខាត់ទិយាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងសង្គមកិច្ច

១១. លោកស្រី សួនសុវណ្ណ វិយ៉ាកេត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍

១២. លោក ប៊ុនចូម អ៊ុប៊ុនប៉ាក់សើត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

១៣. លោក វៀងសុវណ្ណ ស៊ីផាន់ដន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

១៤. លោក ភុត ស៊ិមម៉ាឡាវង់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ និងកីឡា

១៥. លោក ប៊ុនហ្វែង ភូមាលៃសិត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល

១៦. លោក ផៃវិ ស៊ីបួលិផា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌

១៧. លោក ថងចន្ទ ម៉ាក់នីសៃ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

១៨. លោក សនសៃ សិតផាក់សៃ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិ

១៩. លោក ម៉ាក់ឡៃថង គុមៈសិត ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មជាតិ

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសឡាវបានជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបាន ចំនួន៨លើកមកហើយ ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានប្រកាសប្តូររបបពីរាជានិយមទៅជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមាតិ ឡាវ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៥ ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះពួកចក្រព័ទ្ធអាម៉េរិក។សម្រាប់ការជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសគឺ ធ្វើឡើងរៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តង។

--------------

RAC Media

ដោយ៖ ចាន់ វណ្ឌី អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សេចក្តីប្រកាស