9
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំប៊ុន
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • គោត្តនាម-នាម : ស៊ុំ ឈុំប៊ុន   
 • ជនជាតិ  ខ្មែរ             
 • សញ្ជាតិ ខ្មែរ
 • ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិស្វាយរលំ ឃុំស្វាយរលំ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការ
 • ទូរសព្ទ/ទូរសារ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៨០
 • ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៩៩៦ ០៣៣ / ៩៧ ៩៣ ០០០០០ 
 • សារអេឡិចត្រូនិក : arc_racademy@yahoo.com

ប្រវត្តិនៃការសិក្សា

 • ១៩៨៩ - ១៩៩៤ : និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយប្រទេសវៀតណាម ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រ
 • ១៩៨៥ - ១៩៨៧ : កម្មសិក្សាការីថ្នាក់ក្រោយសាកលវិទ្យាល័យ នៅសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ ក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀណាម
 • ១៩៨៣ - ១៩៨៥ : គរុនិស្សិតសាលាគរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ (សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ)

ប្រវត្តិការងារ

២០១៩ : 

 • នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ី នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

២០១០ - ២០១៨ : 

 • អនុប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ប្រធានគណៈប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១៩៩៩ - ២០០៩ : 


 • អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
 • នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ី
 • អគ្គលេខាធិការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា, 
 • អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ, 
 • សមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (បណ្ឌិតសភាចារ្យ)                 
 • សមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តិពាក្យច្បាប់                 
 • អគ្គលេខាធិការរងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា                 
 • លេខាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា                 
 • ប្រធានមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា                             
 • ប្រធានក្រុមការងាររាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១៩៨៥ - ១៩៩៩ :                  


 • ចាងហ្វាងទស្សនាដ្តីអក្សរសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • អនុប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ                 
 • សាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

១៩៨១ - ១៩៨២ : 


 • អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ឃុំសិត្បូរ ស្រុកស្អាង  ខេត្តកណ្តាល (ដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំ លើកទី១ ទូទាំងប្រទេស)

១៩៧៩ 

- ១៩៨១ :

 • នាយកសាលាបឋមសិក្សាឃុំសិត្បូរ                 
 • គ្រូបង្គោលអក្ខរកម្ម ឃុំសិត្បូរ

ភាសាបរទេស

 • ភាសាវៀតណាម
 • ភាសាបារាំង     
 • ភាសាអង់គ្លេស