88
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ុន សែន
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រធានកិត្តិយស ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិត្យសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា