8
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ឆយ អូន
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន : ឆយ អូន
 • ភេទ : ប្រុស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ១០ តុលា ១៩៤៦
 • ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិជីរោ ឃុំជីរោ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការ
 • ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៣៣៥ ៩៣៥  

ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សា

 • ១៩៩០ : សញ្ញាបត្របណ្ឌិត ផ្នែកភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
 • ១៩៨២ : សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត  ផ្នែកភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
 • ១៩៧៤ : សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកប្រវត្តិ-ភូមវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

បទពិសោធន៍ការងារ

 • ២០០៥-បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី) នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • ២០០១-២០០៥ : អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ១៩៩៥-២០០១ : ប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក,អគ្គនាយករង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ១៩៩២-១៩៩៥ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ១៩៧៩-១៩៨៦ : អ្នកនិពន្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធកម្មវិធីនិងសៀវភៅសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ១៩៦៨ : សាស្រ្តាចារ្យមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ នៅខេត្តកណ្ដាល

ស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយ

 • បម្លាស់លំនៅនៃប្រជាជនកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៨)
 • សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទ (ឆ្នាំ២០១៨)
 • សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់ (ឆ្នាំ២០១២)
 • អានុភាពក្រៅខ្លួន (ឆ្នាំ២០១១)
 • សម្បត្តិមនុស្ស (ឆ្នាំ២០១១)
 • ការអប់រំរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ឆ្នាំ២០០៨)
 • ប្រវត្តិក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ផ្នែកទី២ (ឆ្នាំ១៩៩៨)

គ្រឿងឥស្សរិយយស

 • មេដាយមាស ឆ្នាំ ២០០៣ ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ ២០១៤ ដោយរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ត្រូវបានតែងតាំងទទួលគោរមងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧

ភាសាបរទេស

 • បារាំង 
 • អាល្លឺម៉ង់ 
 • វៀតណាម 
 • អង់គ្លេស