68
បណ្ឌិត គង់ ម៉ារី
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គង់ ម៉ារី ទទួលបានការតែងតាំងជាជាសមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ដោយអនុក្រឹត្យ លេខ ៦៥៧ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ​គោត្តនាម-នាម គង់ ម៉ារី ( KONG MARY)  ភេទប្រុស ជនជាតិខ្មែរ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៈ ០៣ កក្កដា ១៩៨១ 
 • ទីកន្លែងកំណើត ៈ ភូមិព្រែកសំរោង ឃុំតាខ្មៅ ស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល
 • ទូរសព្ទ ៈ ០៨១ ៦១១១១៦
 • អ៊ីម៉ែល ៈ kmarry@gmail.com

ប្រវត្តិការសិក្សា និងសញ្ញាបត្រទទួលបាន៖

 • ២០០៧ - ២០១១ ៈ សញ្ញាបត្របណ្ឌិត ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន (Doctor of Science in Global Information and Telecommunication Studies, Waseda University, Japan)
 • ​២០០៤ - ២០០៦ ៈ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន (Master of Science in Global Information and Telecommunication Studies, Waseda University, Japan)
 • ២០០០ - ២០០៤ ៈ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា (Bachelor of Business Administration, National University of Management, Cambodia)
 • ១៩៩៨ - ២០០២ : សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (ព័ត៌មានវិទ្យា) នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា (Bachelor of Science in Computer Science, Royal University of Phnom Penh, Cambodia)

 បទពិសោធន៍ការងារ និងការចូលរួមក្នុងគម្រោង (បច្ចុប្បន្នភាព ឆ្នាំ២០២០) ៖ 

 • បច្ចុប្បន្ន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
 • តុលា ២០១៨ - បច្ចុប្បន្ន ៈ ទីប្រឹក្សាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • តុលា ២០១៣ - តុលា ២០១៨ : ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • កញ្ញា ២០១២ - តុលា ២០១៣ ៈ មន្ត្រីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
 • មិថុនា ២០១២ - បច្ចុប្បន្ន ៈ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 • ២០០៩ - តុលា ២០១៣ ៈ សាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ឧសភា ២០១២ ៈ Visiting Researcher ក្នុងកម្មវិធី Ubinet Program (Ubiquitous Network) ឈៅ University Sophia Nice-Antipolis, Nice, France, ក្រោមអហារូបករណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប 
 • ប្រធានកម្មវិធី (Program Chair) នៃ Asian Conference on Information Systems 2012 ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប
 • មីនា ២០១២ ៈ NUS Fellow-Leadership Program in University Management, National University of Singapore (NUS), Singapore
 • មករា ២០១១ ៈ ប្រធានសន្និសីទ (General Chair) នៃ Japan-Cambodia Joint Symposium on Information and Communication Technology 2011
 • ២០១០ - ២០១១ ៈ សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់កម្ពុជា ដំណាក់កាលទី២ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 2) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
 • ២០០៩ - ២០១១ ៈ សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធ Mobile-Health (Pilot Project of M-Health) ដោយប្រើប្រព័ន្ធ SMS ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺកាមរោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមជំនួយរបស់ Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA), Singapore។
 • វិច្ឆិកា ២០០៨ ៈ ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ Radio Science នៅសាកលវិទ្យាល័យ Standford University សហរដ្ឋអាម៉េរិក 
 • មករា ២០០៨ : ការចូលរួមក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនអំពីទូរគមនាគមន៍ Satellite (Satellite Communications) នៅវិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក (Institute of Electrical and Electronic Engineering) សហរដ្ឋអាម៉េរិក
 • ២០០៧ - ២០០៨ : សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី១ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 1) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
 • ២០០២ - ២០០៤ ៈ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ (Network Administrator) ក្នុងក្រុមហ៊ុន PCSP Group Co., Ltd.។

អាហារូបករណ៍ និង ជ័យលាភីទទួលបាន៖

 • ២០១១ ជ័យលាភី Best Papar Award ក្នុងស្នាដៃស្រាវជ្រាវ  
 • ២០០៤ - ២០០៩ : ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តម
 • ២០០០ - ២០០៤ ​ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
 • ១៩៩៨ - ២០០២ ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៩៨ : ជ័យលាភីសិស្សពូកែ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ប្រចាំខេត្តកណ្ដាល

ការងារបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃស្រាវជ្រាវ៖

 • Molika Seng, Marry Kong, Guillaume Uvroy-Keller and Des Phal, “Development and Experiment with Schedule ling and Networking Coding in Wireless Testbed,” accepted for publication in Asian Conference on Information System 2013, Phuket, Thailand.
 • Chamnan Keo, Bunna Kal and Marry Kong, “The Adoption of Private Cloud Computing for University: A Case Study of Eucalyptus at Royal University of Phnom Penh,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
 • Sornew Ngim, Beanbonyka Rim and Marry Kong, “An Application of Drug Management Information System: A Case Study of Reproductive and Child Health Alliance (RACHA) Organization Implementation,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
 • Vourchteang Sea, Sakey Saly, Marry Kong, “A Khmer Optical Character Recognition Based on Rotation Invariant of Fourier Descriptors,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
 • Marry Kong, Otabek Yorkinov, Thi Huynh Van Tran and Shigeru Shimamoto, “Elevation-angle Based Diversity Access Employing High Altitude Platform Station and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Urban Area Communications, GITI/GITS Research Bulletin, Waseda University, 2011.
 • Molika Seng, Vanna Chhang, Channak Chhon, and Marry Kong, “Web-based Collaborative Grammar Checking for Khmer Language Using Relevant Feedback for E-Learning,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
 • Des Phal, Marry Kong, Chamroeun Khim, Sovila Srun, Jonh Traxler and Christelle Scharff, “Mobile Innovations to Promote Protecting Awareness Against Sexual Transmitted Diseases (STD): Showcasing Mobile Solutions Designed for Young Cambodian People,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.

 • Chandarong Nuon, Sotha Hok, Moi Gorn, and Marry Kong, “A Proposal for High Altitude Platform Station (HAPS) Deployment in Cambodia for Future Telecommunication Services,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.

 • Chandaravuth Sim, Chamrouen Oum, Sovila Srun and Marry Kong, “A 12-Keypad Layout for Khmer Language SMS” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, accepted for publication, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.

 • Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto, “TCP/IP Performance Evaluation Based on Elevation Angles for Mobile Communications Employing Stratospheric Platform,” IEICE TRANS.COMMU., VOL E92-B, NO.11, NOVEMBER 2009.

 • Marry Kong and Shigeru Shimamoto, “Performance Evaluations of Mobile HAPS Communications Under LOS and Shadowing Condition in Urban Areas,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Technical Workshop, vol. 108, no. 58, SAT2008-5, pp. 25-30, May 2008, Japan.

 • Run Kunthy, Marry Kong, Socheat Sun, and Yoshiyori Urano, “Pilot installation of e-Health system connected from central hospital to rural community in Kandal Province, Cambodia distributed by Wireless LAN Network,” International Symposium on ICT For Health, March 2008, Philippines.

 • Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto “Evaluations of Urban Shadowing Characteristics for HAPS Communication,” the Fifth IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), pp. 555-559, 10-12 January 2008, Las Vegas.

 • Marry Kong, “Analysis of TCP Performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” Master Thesis, Waseda University 2006.

 • Marry Kong and Shigeru Shimamoto “Analysis of the Impact of Urban Shadowing on TCP performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Technical Workshop, vol. 106, no. 104, SAT2006-10, pp. 13-18, June 2006, Japan.

ភាសា៖ ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ជប៉ុន