60
បណ្ឌិត ផាន់ ផល្លារ
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖
 • ឈ្មោះ ៖ ផាន់ ផល្លា (PHAN PHALLA) ភេទៈ ប្រុស ជនជាតិៈ ខ្មែរ សញ្ជាតិៈ ខ្មែរ
 • កើតនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៣    សង្កាត់លេខ ១ ក្រុងភ្នំពេញ
 • ទូរស័ព្ទចល័តៈ ០១២ ៣៥០១០៩    
 • Email: phalla_phan@yahoo.com

ការសិក្សា៖

 • កម្រិតវប្បធម៌ : សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (Bac II)
 • សញ្ញាបត្រឯកទេសដែលមាន : សញ្ញាបត្របណ្ឌិត ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច
 • ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ ឆ្នាំ១៩៩០ : សិស្សសាលាចំណេះទូទៅវត្តភ្នំ និង វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ
 • ពីឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ ឆ្នាំ២០០៣ : និស្សិតសិក្សានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក និង អូស្រ្តាលី

មុខងារនិងឋានៈ៖

 • ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់បច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
 • ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៦ : អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ២០១៣ : ប្រធាននាយកដ្ឋាន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៥ : មន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំ២០០៤ : មន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍