53
បណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន : បណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី (ឆ្នាំ ១៩៩៣)
 • ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត : ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ១៩៤៨
 • ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • សញ្ជាតិ : ខ្មែរ
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : លីវ
 • ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន:(៨៥៥)១២ ៨៩​ ៨៩ ២៧

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖

 • ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន    : សមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ: ៣៩១ អ.ន.ក្រចុះថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែចែត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

 • ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន    : ទីប្រឹក្សាក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ឋាន:ស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ នៅអាណត្តិទី៦នៃរដ្ឋសភា (អាស័យដ្ឋានក្រសួង: # លេខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ) អាស័យដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន: # លេខ ៤៣៦ អឺ១ មហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុមទី១ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។

ការសិក្សា ការបណ្តុះបណ្តាល សញ្ញាបត្រ និង វិញ្ញាបនបត្រ៖

 • 16/06/2016 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាអំពី “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រី“ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (១០០ ម៉ោង )រៀបចំដោយក្រសួងមុខងារសាធារណ:

 • 01/08-09/09/2011 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រអំពី:” Executive Development Programme on Singapore’s Experience in Land Management, Urban Planning and Building Control” in Phnom Penh, Cambodia. Supported by Temasek Foundation, Organized by BCA.

 • 22-26/08/2011 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រស្តីអំពី ”Comprehensive Land Policy in Cambodia: Framework and Precondition for balanced Spatial Planning and Development.“ Organized by the Royal University of Agriculture (Faculty of Land Management and Land Administration), in cooperation with Technical University Munich, Germany and Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (General Secretariat of Council for Land Policy). Supported by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

 • 14-27/06/2009 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រស្តីអំពី “Cambodian Technical Study Tour“ in Canada Vancouver and Victoria, British Columbia. Suported by LMAP CANADA.

 • 18-21/05/2009 : ចូលរួម និងទទួលវិញ្ញាបនបត្រ នាសន្និសិទ ចិន-អាល្លឺម៉ង់ លើប្រធានបទ “Land Consolidation and Rural Development“ on May, 17th to 20th in Qingdao and Qingzhou, P.R. China. Organized by Renin University of China, University Technic of Munich, Hanns Seidel Stiftung and Land Consolidation and Rehabilitation Centre, Ministry of Land and Resources in China.

 • 01-04/07/2008 : ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើម៉ូឌុល២ និងទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ “Facilitating Multi-Stakeholder Dialogues “Organized by Collective Leadership Institute – Creating result and consensus-building communication architectures, Potsdam /Berlin, Germany. Supported by GTZ.

 • 11-14/03/2008 : ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើម៉ឌុល១លើ “Faciting Multi-stakholder Dialogues“ Organised by Collective Leadership Institute –Creating result and consensus-building communication architectures, Potsdam/Berlin, Germany. Supported by GTZ.

 • 05-15/12/2006 - 22-27/01/2007 : ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសភីលីពីន និងនៅប្រទេសកម្ពុជា (តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប): “Decentralization and Natural Resources Environment Management”, Organized by Ministry of Interior, Supported by GTZ, DANIDA.

 • 04-15/09/2006 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រ “Land Administration for the South-East Asian Region at Department“, Geodesy and Geomatics Engineering, Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia. Supported by United Nations University, ITC, UGM, Kadaster.

 • 25-26/08/2006 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រ “The First Symposium of the World’s Best Practices in Mass Appraisal for Asia”, Organized by Thai Appraisal Foundation, Bangkok, Thailand.

 • 20-27/11/2005 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ “Natural Resources and Environment Planning and Management”, Organized by AIT/Asia Institute of Technology in Thailand. Supported by DANIDA, NCDP project.

 • 03/2002-05/2005 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ “Integrated Land Use Planning Systems“ នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ឧបត្ថម្ភដោយ RGC-DANIDA.    
  15/09-02/10/2003 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ"Housing Policy and Technology for Asian Countries" in Anyang City, International Training Program 2003. Organized by KOICA (Korea International Cooperation Agency) and KRIHS (Korea Research Institute for Human Settlements).
  09-20/12/2002 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Advance Training Workshop on Land Use and Land Cover Change Study", in Chung-Li and Taipei, Taiwan, which consists of two topics, namely, the usage of the remote sensing technology in the LUCC study and data application/modeling, support by SARCS, NCU.

 • 28/05-10/06/2002    : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Land Law រៀបចំដោយ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់” ឧបត្ថម្ភដោយ (MLMUPC) ADB.

 • 05/2002 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Land Use Planning ", 5 days Training Course at the Technical Support Unit, National Capacity Development Project. DANIDA / MLMUPC.

 • 26-28/11/ 2001 : ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើ"Environmental and Social Safeguard Policies", Supported by WB, MoE, Phnom Penh.

 • 10-20/12/2000 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ"Integrated Coastal Zone Management" at the Coastal Resources Institute (CORIN), Hat Yai, Songkla, Thailand.

 • 04-08/07/2000 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ”Remote Sensing and GIS“, Organized by MLMUPC, Asian Institute of Technology, and Hanover University. Sponsored by NASDA/ RESTEC of Japan. Phnom Penh, Cambodia.

 • 05-07/1999 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Atlas Asia Inauguration Conference: Entrepreneurship and Education in Tourism" at Institute of Technology Bandung, Indonesia.

 • 14-18/12/1998 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ"Curriculum Development of Science and Technology Upper Secondary Level ", at Pedagogical Research Institute , Phnom Penh, Cambodia.

 • 09/1998 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Research Methodology on Geography Informatics System (GIS) " និង"Training Program on Human Resources Development and Peace Promotion", Institute of Asia Pacific Srinakhawinrot University, Bangkok, Thailand.

 • 01/1997 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Achievement on Socio-Cultural Research Training" at Royal University of Phnom Penh, Campus II.

 • 09-13/05/1997 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "General Management Workshop" at SILAKA, Phnom Penh, Cambodia.

 • 16-20/06/1997 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Basic Financial Management Workshop" at SILAKA, Phnom Penh, Cambodia.

 • 06-09/1996 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "The Principal Program including MS windows , MS word, MS excel, Database, MS DOS, Khmer for windows "at Dara Reaksmey School, Phnom Penh ,Cambodia.

 • 11/1995-04/1996 : ទទួលវិញ្ញាបនបត្រលើ "Basic Demography" at Geography Department, Royal University of Phnom Penh, Cambodia.

 • 25/04/1988-06/05/1993 : Doctor of Philosophy in Geography-Geology (Demography) Ministry of Education and Training, Hanoi National Pedagogic University (École Normale Supérieure N0 1, Hanoi) "Some Problems of Population Distribution in Cambodia today".

 • 1984-1988 : Bachelor degree of Geography and Lecturer Diploma of Ecole Normale Supérieure Phnom Penh, Cambodia. With dissertation: "L'économie d'hévéaculture du Cambodge Aujourd'hui".

 • 1982-1983 : Diploma of Junior School, Lecturer of Geography and History, Ecole Normale Supérieure Phnom Penh, Cambodia.

 • 1968-1969 : Diploma of Teacher Primary School at Pedagogic Faculty, PhnomPenh, Cambodia.

 • 1967-1968 : Diploma of High School (Bac.II) at Sihanouk High School, Kampong Cham province, Cambodia.

បទពិសោធន៍ការងារ៖

 • 2013-2018 : រដ្ឋលេខាធិការ (សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា)
 • 2003-2013 : អគ្គលេខាធិការរងអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លីនៃអគ្គលេខាធិការដ្នានក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ឋាន:ស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ៥។
 • 1999-2003 : អគ្គនាយរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • 1987-1999 : សាស្ត្រាចារ្យ និងជាអនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ភូមិវិទ្យា នៃសាលាគរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់និង(បច្ចុប្បន្នសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ)
 • 2008 -2015 : ដឹកនាំនិក្ខេបបទនិស្សិតនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជា បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិត​លោក        ជា ចាន់ថា: ប្រធានបទ” ការវិភាគអំពីកម្លាំងពលកម្មក្នុងប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ និងសៀមរាប (២០០៨-២០១៨)”     
 • ​17-18/04/2008 : ចូលរួមសន្និសិទអន្តរជាតិស្ដីពី “Policy meets land management“ in Munich Germany, organized by Technical University of Munich (Prof. Dr. Ing.​Holger Magel), GTZ, BMZ, FIG, BEV, Hanns-Seidel-Foundation and DVW.
 • 13-16/04/2008 ចូលរួមសន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពី “State Land Management and Land Distribution“ in Thuringa, organized by Dr. Friedrich Thöne, General Director, Thuringian Ministry for Agriculture, Nature Protection and Environment in Germany. Support by GTZ.
 • 21-22/06/2007 : ចូលរួមសន្និសិទអន្តរជាតិ ស្ដីពី “Good Administration of Land (Land Administration for poverty reduction and economic growth)” Tokyo, Japan, Organized by the School for Administration Studies, established by ITC and the Cadastre, Land registry, the Netherlands in cooperation with the United Nations University Centre.
 • 07-16/02/2007 : Study-visit-cum-workshop on “Housing the poor in urban economies”, Bangkok on 07-11/02/2007 and Karachi Pakisthan on 12-15/02/2007, Organized by UNESCAP and the Asian Coalition for Housing Rights (ACHR).
 • 17-03/04-2009 : ប្រធានក្រុមការងារលើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងការអនុវត្តគំរោងសាកល្បងនៅភូមិ៣ក្នុងខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី
 • 10-14/11/2007 : ចូលរួមពិភាក្សាលើ“The Regional Dialogue on Natural Resource Management“, at the Green Lake Resort, Chiang Mai, Thailand, Support by UNDP Cambodia.
 • 2004-2007 : អ្នកសម្របសម្រួលគំរោង “របាយការណ៍ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីក្នុងគំរោងស្រាវជ្រាវតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា” ជាមួយក្រសួងដ.ន.ស. និងCDRI.
 • 21-23/08/2006 : ទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពី “Land Valuation“ at Department of Land (គំរោងរៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទីក្រុងវៀងចន្ទ ប្រទេសឡាវ
 • 06-12/11/2005 : ទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពី“State Land Management“ in Sydney, Canberra, Melbourne, Australia, Supported by RGC- GTZ-WB.
 • 24/02/04-07/10/2005 : ប្រធានក្រុមការងារគោលនយោបាយ និង អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ និងគំរោងសាកល្បងស្តីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដីរដ្ឋនៅខណ្ឌដូនពេញ(រាជធានីភ្នំពេញ)និងខណ្ឌព្រៃនប់(ខេត្តព្រះសីហនុ)
 • 2002 : សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសកលវិទ្យាល័យវេស្ទែន និងសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយលើមុខវិជ្ជា “ភូមិវិទ្យាទេសចរណ៍កម្ពុជា“ និង “ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបំរើឱ្យវិស័យទេសចរណ៍”
 • 12-14/11/2002 : ចូលរួមនិងធ្វើបទបង្ហាញពី “ការវិភាគពីទំនាក់ទំនងរវាងរបាយប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន” សន្និសិទជាតិលើកទី១៥ ស្តីអំពីការស្រាវជ្រាវសង្គម-វប្បធម៌នៅកម្ពុជា រៀបចំដោយសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • 01-05/09/2002 : សិក្សាអំពី “ការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់លំនៅដ្ឋាននៅមណ្ឌលភ្នំខៀវ សង្កាត់លេខ២ និង មណ្ឌល១ សង្កាត់លេខ៤ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ក្នុងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពជាតិ ឧបត្ថម្ភដោយ DANIDA/MLMUPC.
 • 01/01-27/08/2002 : នាយកប្រតិបត្តិគំរោង PP 00 CAM 113 on “Recherche sur les concentration démographiques et leurs caractéristiques socio-économiques” ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ឧបត្ថម្ភដោយ UNESCO.
 • 09/07-13/2002 : ទស្សនកិច្ចសិក្សាលើ “Database Management and Information Technology“, at SKC&C in Seoul, Républic of South Korea.
 • 06-08/11/2001 : ចូលរួមក្នុងសន្និសិទជាតិ និងធ្វើបទបង្ហាញ The 4th Socio-Cultural Researce Congress on Cambodia “សក្តានុពលទេសចរណ៍នៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ“, រៀបចំដោយសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • 10/01/02-05/2005 : ប្រធានក្រុមការងារទី៥ “ Integrated Land Use Planning System ” គំរោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពជាតិ ឧបត្ថម្ភដោយDANIDA / MLMUPC.                                       
 • 02/05-02/06/2001 : សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលើប្រធានបទ “ The International and National Geography of Tourism ” នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ទេសចរណ៍(RUPP)
 • 01/05-31/07/2001 : អ្នកសម្របសម្រួលគំរោង “ Land Use and Tenure of land Administration and Land Management” ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់-វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍(CDRI)
 • 05-07/04/2001 : ចូលរួមនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅ: The National Conference on the Development of Khmer Culture-Arts on “ The Relationship between Tourism and Culture in Cambodia “ រៀបចំដោយ The Institute of Culture and Fine Arts of the Royal Academy of Cambodia and The University of Fine Arts of the Ministry  of Culture and Fine Arts.
 • 20/02/2001-30/05/2001 : អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងស្តីពី “ Social Assessment on Land “ រវាង MLMUPC-CDRI.
 • 10-20/12/2000 : ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃ លើ Thailand at the Coastal Region Institute (CORIN), Hat Yai, Prince of Songkla University, Thailand, on Environment of Coastal Zone-Cambodia, Funded by DANIDA.
 • 15-17/11/2000 : ចូលរួមនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅ “The 3th National Socio-Cultural Research Congress on : ការវិវត្តទៅនៃប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញពីឆ្នាំ១៨៦៥ ដល់ឆ្នាំ២០០០ នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ Campus II, P.P. Cambodia.
 • 10/10/2000 : មន្ត្រីបង្គោល“The Environmental Management in The Coastal Zone-    Cambodia”   MoE /DANIDA/ MLMUPC.
 • 03/2000 : សមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង “ The Management of The Tonle Sap Biosphere Reserve”.
 • 04/02/2000 : ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី “ Capacity Building in Cambodia “at Center for Development of Cambodia.
 • 26-28/01/2000 : ចូលរួម និងធ្វើបទបង្ហាញលើ“ Method to Identify Concentration Levels of Cultural Historical Sites though Tourism Geography Study “ at the 2nd International Conference on Khmer Studies.                                                                                                  
 • 09/2000-07/27/2002 : សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងដឹកនាំនិក្ខេបបទនិស្សិត: (1) Mr. Chea Chantha: Analysis of Labors Force in Phnom Penh Suburban today. And (2) Mr. Yang Pouv : Resettlement  growth along the Stung Mean Chey and its Impact.
 • 10/1999-03/2000 : សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននិងដឹកនាំសារណានិស្សិត (Miss Sar Hieng Inspector of Geography for secondary school)”The application of the Child Center on Geography discipline at secondary school in P.P. 1999” at National Pedagogical ,P.P. Cambodia.
 • 21/12/1999 : ចូលរួមសិក្ខាសាលាលើការពិនិត្យឡើងវិញលើសេចក្តីព្រាងអំពី “Environmental Management at the Coastal Region in Cambodia“, at MoE.
 • 26-27/11/1999 : ចូលរួមសិក្ខាសាលាលើការពិនិត្យលើ”Cultural Tourism Curriculum Development“ at the RUPP Campus II.
 • 06-09/1999 : ដឹកនាំសារណាគរុនិស្សិត Chea Sun Po, “ការប្រើប្រាស់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូនៅទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន (សាលាគរុកោសល្យជាតិ, ភ្នំពេញ)
 • 05-07/08/1999 : ចូលរួមក្នុង “The ATLAS Asia Inauguration Conference “Entrepreneurship and Education in Tourism “Institute of Technology in Bandung, Indonesia.
 • 04-06/1998 : ដឹកនាំនិស្សិត Mr. Yang Pov, Student of Geography Department on “Cultural Tourism in Phnom Penh today“, RUPP.
 • 05-06/1998 : ដឹកនាំនិស្សិត Mr. Em Sam Aun, Student of Geography Department on  “The Problem of population growth in Phnom Penh city today “ RUPP.
 • 05/1998-07/2000 : អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងស្តីពី “Cultural Tourism Project “RUPP/Bologna, Italia.
 • 03/1998-04/1999 : អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងស្តីពី “សុខភាពបន្តពូជ ”CNB/97/P01(RUPP/ Marie Stops International / Ministry ) Funded by UNFPA.
 • 081995-04/1999 : Deputy Director of Scientific and Technical of the Project CMB/95/P03 and PAA). Funded by UNFPA.
 • 1995-2010 : សាស្រ្តាចារ្យ “ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និង ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអគ្នេយ៍ “នៅ​សា​លាភូមិន្ទរដ្ឋបាល(ERA). Phnom Penh, Cambodia.
 • 1995-1999 : ប្រធានក្រុមការងារ:ការរៀបរៀងសៀវភៅសិក្សាមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យាក្នុងកំណទម្រង់​កម្មវិធីសិក្សានៅកំរិតមធ្យមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ឧបត្ថម្ភដោយ UNESCO, Phnom Penh, Cambodia.
 • 1987-1999 : សាស្ត្រាចារ្យនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបង្រៀនផ្នែក “ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនៃ​​​​​​​​បណ្តាប្រទេស: ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា - ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ - ប្រជាសាស្ត្រ - ភូមិ វិទ្យាប្រជាជន - ភូមិវិទ្យាទីក្រុង”                                                
 • 07-19/12/1998 : ធ្វើបទបង្ហាញអំពី “ជម្ងឺអេដ៍​ និងប្រជាជនកម្ពុជា នៅទសវត្ស១៩៩០”​​​​ក្នុងសន្និសិទជាតិស្រាវជ្រាវពីសង្គម-វប្បធម៌ “ នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញcampus II
 • 14-18/12/1998 : ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ “Curriculum Development of Sciences and Technology for upper Secondary Level “នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
 • 20/09/1998 : ចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើ “Human Resource Development and Peace Promotion “Institute of Asia Pacific, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
 • 23/09/1998 : ចូលរួម “The Research Methodologyon GIS“ at the Institute of Asia Pacific Studies , Srinakharinwirot University Bangkok ,Thailand
 • 10/1998្ : ចូលរួម និងធ្វើបទបង្ហាញអំពី “ The racing boat at the National Festival of the Tradi tional Khmer in Phnom Penh 1997 “ International workshop at Campus II , RUPP  .
 • 27-29/09/1998 : ចូលរួមសិក្ខាសាលាលើ” Final seminar on Training Course of Cultural Experts in Development, Programming and Management of Tourism in Cambodia”, at Campus II,
 • 11-17/10/1997 : ចូលរួមសន្និសិទ “The XXIII General Population Conference”នៅទីក្រុង ប៉េកាំង សាធារណ:រដ្ឋប្រជាមានិតុចិន
 • 05-10/1997 : ដឹកនាំសារណានិស្សិតគរុកោសល្យ “ Miss Pon Chea Student  of Geography Department “Using Map in Teaching  Geography at Sisowath High School 1997” at Pedagogical Faculty, Phnom Penh, Cambodia.
 • 05-10/1997 : ដឹកនាំសារណានិស្សិតគរុកោសល្យ “Miss Long Bunnath  Student  of Geography Department“ Temporary Migration and Labor Force Selling at some places in Phnom Penh, 1998” at Pedagogical Faculty, Phnom Penh, Cambodia.
 • 04-05/1997 : ដឹកនាំសារណានិស្សិតគរុកោសល្យ “Mr. Try Vanden  Student  of Geography Department“ The Problems of Migrants in some Pagodas in Phnom Penh city 1990-1998” at RUPP, Phnom Penh, Cambodia.
 • 05-10/1997 : ដឹកនាំសារណានិស្សិតគរុកោសល្យ “Mr. Kheng Ly Student  of Geography Department“ Methodology of Teaching Climate at BakTouk High 1997” at Pedagogical Faculty , Phnom Penh, Cambodia.
 • 05-10/1997 : ដឹកនាំសារណានិស្សិតគរុកោសល្យ “ Miss. Long Bunnath, Mr. Long Yao, Mr. Prum Virak, Students of Geography Department“ The Unbalance Between Sex in Education Sector in Cambodia Today” at Pedagogical Faculty, Phnom Penh, Cambodia.
 • 12/1996 : ទស្សនកិច្ចសិក្សា “Population Institute, Chulalonkorn Universty, Bangkok, Thailand.
 • 12/1995-10/1996 : ទីប្រឹក្សា “បញ្ហាយេនឌ័រ និងសមធម៌” The National Higher Education Task Force, at CDC, Phnom Penh, Cambodia.
 • 04-24/1996 : ទស្សនកិច្ចសិក្សា “Demographic Institute, Faculty of Economic. University of Indonesia, Jakarta, Indonesia. និងទស្សនកិច្ចសិក្សា “Population Institute, Diliman University, Manila, Phillipines.
 • 06-10/10/1996 : ទស្សនកិច្ចសិក្សា”Institute of Population Study (IPS) Chulalongkorn University and Mahidol University(IPSR) “Banhkok, Thailand.
 • 26-30/08/1996 : ធ្វើបទបង្ហាញអំពីករណីសិក្សា “Kampong Siem District, Kampong Cham Province: The main results of the Demography of the Chamkar Samsap village“ at the workshop on “Khmer Studies: Knowledge of The Past and The Rehabilitation and Reconstruction of Cambodia , RUPP,P.P., Cambodia.
 • 18-19/07/1996 : ចូលរួម National Symposium on “Ethnic Groups in Cambodia and Multicultural Awareness Day”at Chaktomuk Theater, Phnom Penh, Cambodia.
 • 02/1996 : ចូលរួម និងធ្វើបទបង្ហាញអំពី “ University of Phnom Penh Today “ at the workshop of “ Le Rôle de l’Université dans le double exigence de l’ouverture économique et du développement durable.” នៅទីក្រុងវ៉េ ប្រទេសវៀតណាម
 • 02-07/1995 : កម្មសិក្សាអំពី “Démography” à l’ Université de Paris IV Sorbonne, U.F.R. of Geography Department , Paris, French.
 • 02-04/1995 : ចូលរួម និងធ្វើបទបង្ហាញអំពី”Teaching Demography in Population Geography at Geography Department, Royal University of Phnom Penh” Premier Collogue Regional de Pays Franco phonies du Sud-Est Asiatique “Didactique des disciplines scientifiques et formation des enseignants“ នៅសកលវិទ្យាល័យ ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម
 • 17/14-12/15/1994 : បណ្តុះបណ្តាលអំពី៖
  (១) Premiers approaches épistémologiques de la Géographie; ២) L’expression graphique en Géographie à partir de l’exemple du Cambodge et des pays de l’Asie du Sud-Est”. RUPP.
 • 1988 : សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច សាលាពាណិជ្ជកម្មមធ្យម និងសាលាទូរគមនាគមន៍ (ភ្នំពេញ) សៀវភៅ និង ស្នាដៃឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវ

សៀវភៅ និង ស្នាដៃឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវ៖

 • 2019 : សៀវភៅ “ចលនាផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា (១៩៧០-បច្ចុប្បន្ន)” ជាភាសាខ្មែរមាន២៥៧ទំព័រ ទំហំ A5 បោះពុម្ពដោយរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩
 • 2016 : សៀវភៅ : “ទំនាក់ទំនងរវាងធនធានធម្មជាតិ និងរបាយប្រជាជនកម្ពុជា” ជាភាសាខ្មែរ មាន ៣២៨ ទំព័រ ទំហំA5 និពន្ធដោយបណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី បោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ ឆ្នាំ២០១៦
 • 2013 : សៀវភៅ : “វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យា” ជាភាសាខ្មែរ មាន ២០៣ ទំព័រ ទំហំA5 និពន្ធដោយបណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី បោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ ឆ្នាំ២០១៣
 • 2012 : សៀវភៅ : “ប្រវត្តិនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា” ជាភាសាខ្មែរមាន ១៩២ទំព័រ ទំ​ហំA5 និពន្ធដោយបណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី បោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ ឆ្នាំ២០១២
 • 2012 : សៀវភៅ : “ប្រវត្តិនគរូបនីយកម្មលើពិភពលោក” ជាភាសាខ្មែរមាន ២៣៤ទំព័រ ទំ​ហំA5 និពន្ធដោយបណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី បោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ ឆ្នាំ២០១២
 • 2004 : ឯកសារករណីសិក្សា : “ផែនការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មនៅភូមិត្រពាំងស្តៅ ឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ”ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់/គំរោងដានីដាជាភាសាខ្មែរមាន១០០ទំព័រទំ​ហំA៤(ឯកសារស្រាវជ្រាវជាក្រុ​ម​)
 • 2002 : ឯកសារករណីសិក្សា : “ការវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់ដី និងលក្ខខណ្ឌលំនៅដ្ឋាន និងអនុសាសន៍លើការប្រើប្រាស់ដីនៅភូមិ១ ឃុំ២ និងភូមិ១ ឃុំ៤ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ” មាន៦០ទំព័រ ជាភាសាខ្មែរ និងអគ្លេស ឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង/អង្គការដានីដា  ជាភាសាខ្មែរមាន ៦០ទំព័រ ទំ​ហំA៤ (ឯកសារស្រាវជ្រាវជាក្រុ​ម​)
 • 2002 : អត្ថបទ:” សក្តានុពលទេសចរណ៍នៅស្រុកអន្លង់វែង: ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ” The 4th National Socio-Cultural Research Congress, Campus II , RUPP, Cambodia.
 • 27/08/2002 : សៀវភៅ:”  Recherche sur les Concentrations  Démographiques et leurs caractéristiques socio-économiques“, Ministry of Land Management, Urban Planning and Constraction. Support fund by UNESCO, in Khmer and French Language.        (ឯកសារស្រាវជ្រាវជាក្រុ​ម​)
 • 05-07/2001 : អត្ថបទ : “ទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ និងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា“  TheNational Conference on the Development of  Khmer Cultural-Arts, Royal Accademic of Cambodia.
 • 2000 : អត្ថបទ : “ការស្រាវជ្រាវអំពីការរៀបចំដែនដី”  ទស្សនាវដ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • 15-17/11/2000 : អត្ថបទ: “ ការវិវត្តនៃប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញពីឆ្នាំ១៨៦៥-ឆ្នាំ២០០០ “ The 3th National Socio-Cultural Reseach Congress , Campus II, RUPP, P.P. Cambodia
 • 26-28/01/2000 : អត្ថបទ: “វិធីសាស្ត្រកំណត់តំបន់រម្យណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយ: ការសិក្សាភូមិវិទ្យាទេសចរណ“ The 2th International Conference on Khmer Studies,  RUPP. Cambodia
 • 1999 : អត្ថបទ : “The activity of Royal University of Phnom Penh“  Science Magazine of Literature and Humanity , number of April, Mai, June, , Printed at RUPP.P.P., Cambodia
 • 1999 : អត្ថបទ : “Demography“ Science Magazine of Literature and Humanity , Special number of January, February , March ,  Printed at RUPP.P.P., Cambodia
 • 03-05/02/1999 : អត្ថបទ : “ការស្រាវជ្រាវអំពីឈ្មោះ និងប្រពៃណីបុណ្យអុំទូកជាតិ“ The 2th National Socio-Cultural Reseach Congress on Cambodia at RUPP,P.P., Cambodia
 • 1998 : អត្ថបទ : “What is the Geography? “ Scientific Magazine of Literature and Humanity number?, Printed at RUPP, P.P., Cambodia
 • 1997 : អត្ថបទ : “The Aids and Population of Cambodia in the decade 1990s“ on the 1th National Socio-Cultural Reseach Congresson Cambodia at RUPP, P.P., Cambodia
 • 1996 : ករណីសិក្សាអំពី “Kampong Siem District,​​ Kampong Cham Province: The main result of the Demography of Chamcar Samsap village “Proceeding of International Conference on Khmer Studies : Knowledge of the Past and The Rehabilitation and Reconstruction of Cambodia , P.P. Cambodia”
 • 1996 : អត្ថបទ : “  University of Phnom Penh Today “ at the workshop of “ Le Rôle de l’Université dans le double exigence de l’ouverture économique et du développement durable.” នៅទីក្រុងវ៉េ ប្រទេសវៀតណាម                                                        
 • 1996 : The main result of the Demography of Chamcar Samsap village “Proceeding of International Conference on Khmer Studies: Knowledge of the Past and The Rehabilitation and Reconstruction of Cambodia, P.P. Cambodia. Year 1996.
 • 20-24/02/1995 : អត្ថបទ :” Teaching Demography in Population Geography at Geography Department, Royal University of Phnom Penh” Premier Collogue Regional de Pays Franco phonies du Sud-Est Asiatique “Didactique des disciplines scientifiques et formation des enseignants “ នៅសកលវិទ្យាល័យ ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម
 • 1993 : និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត: “ បញ្ហាមួយចំនួនស្តីអំពីរបាយប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុបន្ន” ១៩៣ ទំព័រនៅ ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។
 • 1993 : អត្ថបទ : “  Analysis of population and natural increase of Cambodian population “Science magazine Number 2 , Ministry of Education and Training, Hanoi, Vietnam
 • 1993 : អត្ថបទ : “Analysis of characteristic distribution of Cambodian People“ , Scientific Magazine Number 5 , Ecole Mormale Supérieure Number1, Hanoi, Vietnam
 • 1987 : ឯកសារសិក្សា : “ ភូគម្ភវិទ្យា“  80 ទំព័រ វាយអង្គុលីលេខ ជាភាសាខ្មែរ
 • 1985 : សារណាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ : “ សេដ្ឋកិច្ចដំណាំកៅស៊ូនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៧៩“ ឯកសារសរសេរដៃ។

ក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការរងអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ពីឆ្នាំ(២០០៣-២០១៣) នាងខ្ញុំបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងការតាក់តែងឯកសារគោលនយោបាយ និងអនុក្រឹត្យនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដីធ្លីមានដូចជា៖
១- សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីគោលនយោបាយដីធ្លី (១៦/0៥/២០០១)
២- ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយដីធ្លី(ឯកសារបឋម០៦/០៩/២០០២)
៣- គោលនយោបាយស្តីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០០៣)
៤- គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ (២០០៤)
៥- គោលនយោបាយស្តីពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០០៥)
៦- គោលនយោបាយស្តីពីការចុះបញ្ជីដី និងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (០៧/០៥/២០០៩)
៧- សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីគោលនយោបាយដីធ្លី (០១/០៧/២០០៩)
៨- គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (០៨/០៤/២០១១)
៩- គោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន(២០១៤)
១០- គោលនយោបាយស្តីពីប្រព័ន្ធវាយតម្លៃថ្លៃអចលនទ្រព្យ(២០១៤)
១១- គោលនយោបាយដីធ្លី (សៀវភៅសដីធ្លី) (២០១៥)។

រង្វាន់លើកទឹកចិត្តការងារ៖

 • 28/12/2017 : គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន័ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ១២១៧ / ១២៥៩ ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ បំពាក់ ដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារា ក្នុងពិធីមហាសន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

 • 27/02/2012 : គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា បំពាក់ដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុនលឹម ក្នុងពិធីមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១២របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
  27/02/201០ : គ្រឿងឥស្សរិយយស ថ្នាក់សុវត្ថារាថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍ បំពាក់ដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុនលឹម ក្នុងពិធីចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ឋិដីធ្លីជូនជនជាតិដើមភាគតិច នៅភូមិ អណ្តូងក្រឡឹង ខេត្តមណ្ឌលគិរី

 • 20/30/2008 : គ្រឿងឥស្សរិយយស រាជរដ្ឋាភិបាល មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់សេនា លេខ ៣១១ អ.ន.ក្រ ត.ត ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ បញ្ជីលេខ ១៧ ចុះហត្ថលេខាដោយ សម្តេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅសាលសន្និសិទចតុមុខ ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០០៧របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

 • 01/02/2006 : គ្រឿងឥស្សរិយយស រាជរដ្ឋាភិបាល មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ លេខ ៨៨ អ.ន.ក្រ ត.ត ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០០៦ ចុះបញ្ជីលេខ ២៤ ចុះហត្ថលេខាដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បំពាក់ដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុន លឹម នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

 • 25/01/2001 : គ្រឿងឥស្សរិយយស រាជរដ្ឋាភិបាល មេដាយការងារ ថ្នាក់មាសលេខ៣៧ អនក្រ.ត.ត ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០១ ចុះបញ្ជីលេខ៩៤០ ចុះហត្ថលេខាដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បំពាក់ដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុន លឹម នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់៕

ភាសា៖

១- ភាសាខ្មែរ ភាសាកំណើត ល្អ
២- ភាសាអង់គ្លេស មធ្យម
៣- ភាសាបារាំង មធ្យម
៤- ភាសាវៀតណាម មធ្យម