5
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ន សំណាង
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន: ស៊ន សំណាង
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត        : ១៥ មករា ១៩៤៩
 • ទីកន្លែងកំណើត        : ខេត្តកំពត
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ       : រៀបការ 
 • ចំនួនកូន                  : ០៤ នាក់        
 • សារអេឡិចត្រូនិក      : intered.institute@gmail.com

ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា

 • ១៩៩៥                   សញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស៧នៃប្រទេសប៉ារាំង

បទពិសោធន៍ការងារ

 • ២០០៩-បច្ចុប្បន្ន      ជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល 
 • បច្ចុប្បន្ន                   ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានអ៊ីនធឺរេដ
 • បច្ចុប្បន្ន                   ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រវត្តវិទ្យា
 • ១៩៩៩-២០០៩      ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ១៩៨៧-១៩៩៨      ប្រធានផ្នែកដេប៉ាតេម៉ង់ផ្នែកប្រវត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៨១-១៩៨៧      ប្រធានសាស្ត្រាចារ្យ នៅសាលាគរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់

ស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយ

 • ឆ្នាំ១៩៩៧: អត្ថបទបោះពុម្ភផ្សាយថ្នាក់ជាតិ និង សន្និសិទអន្តរជាតិជាច្រើន
 • ឆ្នាំ១៩៩៨: សៀវភៅស្តីពីសន្និសិទអន្តរជាតិខេមរវិទ្យាលើកទី១ (ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៦) ភាគ១
 • ឆ្នាំ១៩៩៩: សៀវភៅស្តីពីសន្និសិទអន្តរជាតិខេមរវិទ្យាលើកទី១ (ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៦) ភាគ២
 • ឆ្នាំ២០១២: ទស្សនាវដ្តីនៃវិទ្យាស្ថានអ៊ីនធឺរេដ លេខ១(ក្នុងខែកញ្ញា) និង លេខ២(ក្នុងខែតុលា)
 • ឆ្នាំ២០១៣: ទស្សនាវដ្តីនៃសមាគមន៍អ្នកប្រវត្តសាស្ត្រកម្ពុជា

កម្មវិធីឧត្តមសិក្សា

 • ឆ្នាំ១៩៨១: បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ឆ្នាំ២០០០: បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃការអប់រំ

 • ឆ្នាំ១៩៩៦: រៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិខេមរវិទ្យាលើកទី១
 • តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧មក: រៀបចំសន្និសិទថ្នាក់ជាតិជាច្រើន
 • ឆ្នាំ២០០៥-២០០៨: សន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីអគ្នេយ៍

គ្រឿងឥស្សរិយយស

 • ឆ្នាំ២០១០: មេដាយមុនីសាភណ្ឌ ពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងវិស័យសិល្បៈ អប់រំ រដ្ឋបាល និងវិទ្យាសាស្ត្រ
 • ឆ្នាំ២០០៨: ពានរង្វាន់គុណូបការៈចំពោះសេវាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសហ្វីលីពីន

ការផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យក្នុងតំបន់

 • សមាជិកក្រុមឥស្សរជនឆ្នើមអាស៊ានចក្ខុវិស័យ២០២០
 • សមាជិកក្រុមចក្ខុវិស័យអាស៊ីបូព៌ា