35
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ឃីង ហុកឌី
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ​គោត្តនាម-នាម ៈ ឃីង ហុកឌី (KING HOCDY)
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៈ ១៣ មិថុនា ១៩៤៥ 
 • ទីកន្លែងកំណើត ៈ ភូមិឈើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ ៈ រៀបការ មានបុត្រា២នាក់
 • អាសយដ្ឋាន ៈ 34 rue des Bons Enfants 77090 Collégien - France
 • ទូរសព្ទ ៈ (+33) 01 60 35 40 98
 • Email : hocdykhing@yahoo.fr ; hocdyqing@gmail.com

សញ្ញាប័ត្រ៖

 • គុណវុឌ្ឍិជាសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ ប្រទេសបារាំង នាឆ្នាំ២០០០ (qualification aux fonctions de professeur des universités, section 15)។
 • បណ្ឌិតរដ្ឋ អក្សរសាស្រ្ត និង មនុស្សសាស្ត្រ នា ឆ្នាំ១៩៩៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សរបោន ប៉ារីស៣, និទ្ទេស អតិកិត្តិយស ជា ឯកឆន្ទ (très honorable à l’unanimité)។
 • បណ្ឌិតតតិយភូមិ នាឆ្នាំ១៩៧៤ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ហ្សរបោន ប៉ារីស៣, និទ្ទេសល្អប្រសើរ ជាឯកឆន្ទ (très bien à l’unanimité)។
 • សញ្ញាប័ត្រជំនាញដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌បូព៌ា, ១៩៩៥ (Habilité à diriger des recherches (HDR) à l’Institut National des Langues et Civilisation Orientales de Paris, 1995)។

សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ៖

 • អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឃមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត, ប៉ារីស, ពីឆ្នាំ១៩៨៥ ដល់ ឆ្នាំ២០១០។ ចូលនិវត្តន៍ នាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។
 • សហការីបច្ចេកទេសនៅសារមន្ទីរមនុស្សពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៥ (Musée de l’Homme de Paris, mai 1975- novembre 1985)។
 • អាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលបារាំង ( វិច្ឆិកា ១៩៧១ ដល់ ធ្នូ ១៩៧៤)។
 • សាស្ត្រាចារ្យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ នៅវិទ្យាល័យសន្តិភាព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, បន្ទាប់មកនៅវិទ្យាល័យបឹងកក់ និង ឥន្រ្ទទេវី រាជធានីភ្នំពេញ ពី ឆ្នាំ១៩៦៨ ដល់ ឆ្នាំ១៩៧១។

មុខងារផ្សេងៗ៖

 • សមាជិកពេញសិទ្ធិនិងជាសមាជិកស្ថាបនិករាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។
 • ទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យភ្នំពេញ។
 • សមាជិកសង្គមអាស៊ីក្រុងប៉ារីស។
 • សមាជិកសង្គមបារាំង ផ្នែកភ្លេងជាតិពន្ធុវិទ្យា, សារមន្ទីរមនុស្ស ក្រុងប៉ារីស។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ៖

I. សៀវភៅ

1- L’oeuvre littéraire de Naṅ, auteur cambodgien de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, Microfiche n° 85 03 95, collection Archives et Documents, micro-édition de l’Institut d’Ethnologie du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, 1985, 347 p+ 176 p.

2- Bhogakulakumār, roman khmer en vers du début du XIXe siècle, (traduction, notes et étude), Paris, Pierres d’Angkor, 1987, 312 p.

3- ភោគកុលកុមារ (texte khmer), Edition présentée et annotée, Paris, Ed. Pierres d’Angkor, 1987, XLIX +225 p.

4- ខុងចូវចៅថុក Khun cūv et Cau Thuk : Etude, texte khmer et annotations, Paris, Ed. Pierres d’Angkor, 1988, 88 p.

5- Contes et légendes du pays khmer, bilingue, Paris, Conseil International de la langue française, 1989, 167 p.

6- Contribution à l’histoire de la littérature khmère, volume 1 : L’époque “classique” (XVe-XIXe siècles), Paris, L’Harmattan (publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique), 1991, VI + 273 p.

7- Contribution à l’histoire de la littérature khmère, volume 2 : Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1993, VI+275p.

8- Un épisode du Rāmāyana khmer, Rāma endormi par les maléfices de Vaiy Ràbn, Paris, L’Harmattan, 1995, 213 p.+ 8 photos (publié avec le concours du CNRS).

9- ទិដ្ឋភាពទូទៅនានៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ, Aperçu général sur la littérature khmère, (en khmer), Paris, L’Harmattan (Hors coll.), 1997, 206 p.+ 8 photos. [deuxième édition, Phnom Penh, Angkor, 2003 et Editions CEDORECK, Phnom Penh, 2003]

10- អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសតវត្សទី២០, Anthologie de la littérature khmère du 20ème siècle, (en khmer), Phnom Penh, Ed. de La Plus Haute Tour, 2002, 665 p.

11- អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសតវត្សទី១៩, Anthologie de la littérature khmère du 19ème siècle, (en cambodgien), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2003, 312 p.

12- សាស្ត្រារាមកេរ្តិ៍កាលវៃយរាពណ៍សណ្តំយកព្រះរាមបាន, Rāma endormi par les maléfices de Vaiy Rābṇ, (en cambodgien), + ឧបសម្ព័ន្ធ : «រឿងគំនូររាមកេរ្តិ៍ក្នុងថែវព្រះឧបោសថរតនារាម វត្តព្រះកែវ» (annexe : sous-titre en français «Notice sur les fresques des galeries de la Pagode royale de Préa Oubosoth Rottanaram Préa Kèo à Phnom Penh, signé par Samdach Veang Thiounn)», Phnom Penh, Ed. Angkor, 2004, 184 p.

13- កំណត់ពិធីហៅព្រលឹង, Notes sur la cérémonie de l’appel des esprits vitaux, (en cambodgien), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2004, 43 p.

14- (en collaboration avec Jacques NEPOTE), Samapheavi de Rim Kin, Ed. Angkor, 2005, 86 p. + illustrations.

15- ទាវឯក, Dāv Ek, Introduction, traduction annotée et textes khmers, Phnom Penh, Ed. Angkor, 2005, 162 p.

16- សមូហកម្មអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរឧទ្ទិសជូនសាស្ត្រាចារ្យកេងវ៉ាន់សាក់, Mélanges littéraires offerts au Professeur Keng Vannsak, (en cambodgien), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2006, 210 p. 

17- Un auteur cambodgien et son oeuvre : le Bhogakulakumār du poète Naṅ (fin 18ème-début 19ème siècles), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2006, 334 p.

18- អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសតវត្សទី២០, កវីនិពន្ធនិងកម្រងអត្ថបទ (Littérature cambodgienne du XXème siècle, Ecrivains et textes, en cambodgien), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2007, 612 p.

19- Sim le Chauffeur, une nouvelle de 1956 par Im Thok (en collaboration avec Jacques DOLIAS), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2007, 109 p. (bilingue : français-cambodgien).

20- រស្មីកម្មអក្សរសិល្ប៍ចិនលើកម្ពុជានាសតវត្សទី១៩និងទី២០ (Le rayonnement littéraire chinois sur le Cambodge des XIXe et XXe siècle), trilingue : cambodgien-français-anglais, Phnom Penh, Ed. Angkor, 2008, 166 p.

21- ក្រមង៉ុយនិងស្នាដៃ, Kram Ngoy et ses œuvres, bilingue, Phnom Penh, Ed. Angkor, 2008, 189 p.

22- កម្រងសិក្សាកថាវប្បធម៌ខ្មែរ, ឧទ្ទិសប្រគេនព្រះវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាងខាត, សហការណ៍នឹងបណ្ឌិតថោង ធែល/Cultural Essays in Honour of Venerable PANG KHAT/Mélanges culturels en hommage au Vénérable PANG KHAT, Phnom Penh, Editions Angkor, 2010, 368 p.

23- កម្រងសិក្សាកថាខ្មែរ, ឧទ្ទិសប្រគេនព្រះធម្មារាមោ ប៉ុណ្ណសម្ភាជ/ Khmer Studies in Honour of Venerable PONN Sompheach/Etudes khmères en hommage au Vénérable PONN Sompheach, PhnomPenh, Ed. Angkor, 2011, 518 p.

24- សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទនិងស្នាដៃ, ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១២, ២៦២ទំព័រ។

25- ព្រះគោព្រះកែវ, សិក្សាកថានិងអត្ថបទខ្មែរ (Preah Ko-Preah Keo. Etude et Texte khmer, bilingue, Ed. Angkor, 340 p.) ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១២, ៣៤០ទំព័រ។ 

26- កម្រងអត្ថបទខេមរសិក្សា, ឧទ្ទិសជូនសាស្ត្រាចារ្យ ឃឹនសុខ, ឃួនសុខម្ភូ, ឡុងសៀម, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១២, ៣៨៥ ទំព័រ។ 

27- បឋមសិក្សានៅកម្ពុជាសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៥/ L’enseignement primaire au Cambodge depuis le protectorat français jusqu’en 1975, Phnom Penh, Ed. Angkor, 2014, 166 p.

28.- ផ្កាស្រពោន, Fleur fanée, traduction de René LAPORTE et PECH Thinh, préface, notes, illustrations et annexe de KHING Hoc DY (Ed.), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2014, 95 p.

29- រឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រី៖ សិក្សាកថានិងអត្ថបទ (“Puthisèn neang Kangrei : Etude et texte khmer”), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2015, 205 p. 

30- កែវព្រះភ្លើង, KUY LOT, Kêv Preah Phleung. Roman traduit par René LAPORTE et PECH THINH. Edition préfacée et annotée par KHING Hoc Dy, Phnom Penh, Edtions ANGKORr, 2015, 128 p.

31- សូផាត, RIM KIN, Sôphat. Edition présentée, annotée et illustrée par KHING Hoc Dy, Phnom Penh, Editions ANGKOR, 2016, 83 p.

32- លោកគ្រូធំកេងវ៉ាន់សាក់, ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១៦, ១១៥ទំព័រ។

33- កម្រងសិក្សាកថាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ, ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១៨, ២១៨ទំព័រ។

34- រឿងកាកី, សិក្សាកថានិងអត្ថបទរឿងកាកី, ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១៨, ២១៧ទំព័រ។ 

II. សៀវភៅរួម៖

35- en collaboration avec Jacques Népote, “L'organisation du champ de la couleur en cambodgien”, In S. Tornay (éd.), Voir et nommer les couleurs, Nanterre, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université de Paris X, 1978 : 83-107.

36- “Le développement économique et la transformation littéraire dans le Cambodge moderne”, Mondes en développement (sous la direction de F. Perroux), n° 28: Le Cambodge, Paris, Economica, 1979 : 793-801.

37- en coll. avec Jacques Népote, “Literature and society in Modern Cambodia”, in Tham Seong Chee (ed.), Literature and Society in Southeast Asia: Sociological and Political Perspective, University Press of Singapore, 1981 : 56-81.

38- In : Hommes et Destins, t. VI Asie, Paris, Académie des Sciences d'Outre-Mer, 1985 : Notes biographiques de :
- “Chuon Nath (1883-1969)” : 89-91
- “Hell Sumpha (1922-1971)” : 176
- “Heng Yan (1905-1950)” : 193-194
- “Oknha Sutan Preichea In (1859-1924)” : 194
- “Iêu Koeus (1905-1950)” : 193-194
- “Kram Ngoy (1865-1936)” : 219-220
- “Nhok Thèm (1903-1974)” : 307-308
- “Norodom Suramarit (1896-1960)” : 390-391
- “Nong (+1858?)” : 310-312.
- “Rim Kin (1911-1959)” : 349-350
- “Sisowath Youtevong (1913-1947)” : 380-381
- “Sou Seth (1882-1963)” : 385

39- en coll. avec J. Népote, “Chinese Literary Influence on Cambodia in the 19th and 20th Centuries”, in: Cl. Salmon (éd.), Literary Migrations: Traditional Chinese Fiction in Asia (17-20th centuries), Beijing, International Culture Publishing Corporation, 1987 : 321-372. New Edition  by  Claudine Salmon, Literary Migrations: Traditional Chinese Fiction in Asia (17th-20th centuries), Singapore, ISEAS, 2013, p.199-232.

40- “La littérature cambodgienne contemporaine et la réappropriation du patrimoine culturel khmer”, Premier symposium franco-soviétique sur l'Asie du Sud-Est: La réappropriation du patrimoine culturel dans le contexte du mouvement nationaliste et de la décolonisation en Asie du Sud-Est (en russe et en français), Moscou, 1989 : 80-100.

41- en coll. avec Mak Phoeun, “Cambodia”, In Patricia Herbert and Anthony Milner (ed.), South-East Asia, Languages and Literatures: a select guide, Scotland, Kiscadale Publications, 1989 : 49-66.

42- “Khmer Literature since 1975”, In: May M. Ebihara, Carol A. Mortland and Judy Ledgerwood (Eds.), Cambodian Culture since 1975 Homeland and Exile, Ithaca and London, Cornell University Press, 1994: 27-38.

43- “Le chat dans la littérature et la culture khmères”, In Nguyên Thê Anh et Alain Forest (eds), Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise (en hommage à Pierre-Bernard Lafont), Paris, L'Harmattan, 1995 : 61-75.

44- “Le voyage de l'envoyé cambodgien Son Diêp à Paris en 1900”, in: Claudine Salmon (éd.), Récits de voyage des Asiatiques: genres, mentalités, conception de l'espace, Actes du colloque EFEO-EHESS de déc. 1994, Paris, publ. EFEO, 1996 : 367-383.

45- “Postface”, in S. Thierry, Les Khmers, Paris, Editions Kailash, coll. Civilisations & sociétés, 1996: 172-174.

46- «អត្ថបទវិជ្ជា : រឿងទាវឯក» (Sciences des textes: le roman Dāv Ek), Congrès National de la Recherche socio-culturelle sur le Cambodge, Phnom Penh, Université Royale de Phnom Penh/ Institut bouddhique, 1997 : 230-235 (en khmer).

47- “La colline-des-hommes et la colline-des-femmes”, Littératures francophones d'Asie et du Pacifique, Paris, Nathan, 1997 : 28-29.

48- “Les études sur la littérature khmère en France. Bilan et perspectives”, In: Pierre L. Lamant (éd.), Bilan et perspectives des études khmères (Langue et Culture), Actes du Colloque de Phnom Penh, 29-30 novembre - 1er décembre 1995, Paris, L'Harmattan, 1997 :123-131.

49- “Un épisode du Rāmakerti, Rāma endormi par les maléfices de Vaiy Rābṇ”, In: Nicole Revel et Catherine Servan-Schreiber (éds), Les littératures de la voix. Les épopées, Formation doctorale d'Etudes sur l'Extrême-Orient et l'Asie Pacifique, langues, littératures et civilisations, Paris, Centre de recherche sur l'oralité de l'INALCO, 1995-1996-1997 : 42-45.

50- «អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្រោយឆ្នាំ១៩៩០ (La littérature khmère après 1990)», in: Sorn Samnang (éd.), La khmérologie. Connaissance du passé et contribution au renouveau du Cambodge, Proceedings of International Conferences on Khmer Studies, vol. II, Phnom Penh, 26-30 août 1996, Phnom Penh, Université Royale de Phnom Penh, 1999 : 606-624 (en cambodgien et en français).

51- “La littérature khmère pendant la période néo-royaliste”, in : Cambodge contemporain, par Alain Forest (Ed.),Paris,  Irasec-Les Indes Savantes, 2008, p. 316-329.

50- “Cambodge : recherches sur la littérature d’expression orale et écrites”, in : Etudier sa propre culture. Expérience de terrain et méthodes, par Jean Guiart (éd.), Paris, L’Harmattan, 2009,  p. 57-66.

52- en collaboration avec  Div Sean et al., សហការនិងឌិវស៊ាន…, វចនានុក្រមខ្មែរ Vacanānukram khmaer, Khmer Dictionary, Phnom Penh, Ed. Angkor Thom, 2ème édition 2010 [3ème édition 2012], 1918 p.

53- en collaboration avec SAKOU Samoth, Hommes et histoire du Cambodge, វរជននិងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា Phnom Penh, Ed. Angkor, 2012, 331 p. + XX pl. (notices en français sous la plume de Khing Hoc Dy: Ang Duong,, Biv Chhay Leang, Bun Chan Mol, Chhéng Phon, Chuon Nath, Chuth Khay, Chhuk Méng Mao, Douc Rasy, Hell Sumpha, Hang Thun Hak, Ho Tong Lip, Iêuv Koeus, Kéng Vann Sak, Khin Sok, Khing Hoc Dy, Kram Ngoy, Léng Ngeth, Long Seam, Nhok Thèm, Norodom Suramarit, Norodom Chantaraingsei, Nou Hach, Nou Kân, Nuon Khoeun, Preichea Ind, Ros Chantrabot, Rim Kin Sarin Chhak, Sisowath Monireth, Sisowath Youtévong, Sou Seth, Soth Polin, Som, Son Diêp, Tan Kim Huon, Trinh Hoanh, Tiv Ol, Ung Krapum Phka,Vandy Kaon,​Yan Héng).

III. អត្ថបទសិក្សា

AA : Arts Asiatiques (Paris)ASEMI : Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (Paris)
BEFEO : Bulletin de l'Ecole française d' Extrême-Orient (Paris)
CASE : Cahiers de l'Asie du Sud-Est (Paris)
CK : Culture khmère (Paris)
JAMC : Journal de l'Association des Médecins Cambodgiens (Paris)
JAMV : Journal de l'Association des Médecins du Vietnam (Paris)
LCLF : Lettres et Cultures de langue française (Paris)
MKS : Mon-Khmer Studies (Honolulu)
OM : Objets et Mondes (Paris)
SK : Seksa khmer (Paris)

54- “L'œuvre littéraire de Naṅ, auteur cambodgien de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle”, ASEMI, vol. VII, n°1, 1976 : 91-99.

55- “Quelques aspects de la devinette khmère”, Anuwat, Paris, n° 6, 1977 : 18-20.

56- en collaboration avec Jacqueline Khing, “Les recommandations de Kram Ngoy”, MKS, VII, University Press of Hawaii, 1978 : 141-181 (Paris, Cedoreck, 1981, 52 p.).

57- “Légende du village Sti Pit Mas”, Anuwat, Paris, n° spécial, 1978 : 8-9 et 22.

58- “Notes sur le thème de la femme 'marquée de signes' dans la littérature populaire khmère”, CASE, n° 2, Publications Orientalistes de France, 1978 : 15-43.

59- “Note sur le motif du 'cygne mécanique' dans la littérature populaire khmère”, MKS, VIII, University Press of Hawaii, 1979 : 91-101.

60- “Quelques aspects de la beauté de la femme dans la littérature populaire khmère”, Shiroku, Kagoshima University, n° 13, 1980 : 1-20 (SK, n° 1-2, 1980 : 45-68).

61- “La biographie de Santhor Mok, poète et chroniqueur du XIXe siècle”, SK, n° 3-4, 1981 : 137-160.

62- en collaboration avec Bernard Dupaigne, “Les plus anciennes peintures datées connues au Cambodge: quatorze épisodes du Vessantara Jātaka (1877)”, AA, t. XXXVI, 1981 : 26-36 + 18 photos.

63- “Note sur le genre lpoek dans la littérature khmère”, SK, n° 6, 1983 :11-18.

64- “Activités scientifiques du Cedoreck en 1983-1984”, SK, n° 7 : 303-305.

65- “Quelques témoignages et expériences de recherches sur la littérature d'expression orale et écrite au Cambodge”, OM, t. 23, fasc. 3-4, 1983 : 111-116.

66- “La poésie cambodgienne de langue khmère et de langue française”, LCLF, VIII, n° 4, 1985 : 3-12.

67- “La légende de Bra Go Brah Kaev”, Mélanges offerts à Madame Solange Thierry, CASE, n° 29-30, 1991 (paru en 1993) : 169-191.

68- “Le développement économique et la transformation littéraire dans le Cambodge moderne”, JAMV, n° 42, 1998 : 16-17.

69- “Le silence dans le bouddhisme theravada", JAMC, n° 4, décembre 1998 : 14-16.

70- “La présence du malais dans la langue et la littérature khmères”, JAMC, n° 5, avril 1999 : 13-16.

71- “The Cambodian Literature during the Neoroyalist Period” (en japonais), Transcultural Studies, vol. 3, Tokyo, 1999, p. 15-19.

72- en collaboration avec Jacques Népote, “Samapheavi de Rim Kin”, Péninsule 43 – 2001 (2), p. 25 102. [réédité en livre, Phnom Penh, Ed. Angkor, 2005, 86 p. + 6 photos]

73-  “Khmer Literature and Publications” (translated by Damien Morrison), Bayon Pearnik, Issue 70 june 2002, p. 8 et 27, Issue 71 2002, p. 8 et 27.

74-  “Personaggi della Letteratura Cambogiana : Achar Sva, Ang Cand (1529-1567)”, Baksei Chamkrong, Indradevî, Jayavarman VII (1181-1218), Kàkî, Kétoméaléa, Khleang Moeung, Preah Ko e Preah Kèo, Preah Riem, Preah Thong, Sdach Kan (1812-1525), Son Kuy, Thmenh Chey, Tum o Ek, in Dizionario dei personaggi letterari, Torino, UTET, 2003 (en italien).

75- «ការសរសេរដោយដៃ ដែលរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យភ្នំពេញមុនឆ្នាំ១៩៧៥ , Manuscrits khmers conservés à l’Institut Bouddhique de Phnom Penh avant 1975», Kambuja Suriyā, n° 4, oct.nov.déc., 2003, p.40-46.

76-  en coll. avec Jacques Dolias, “Sim le chauffeur, une nouvelle de 1956 par Im Thok”, Péninsule n° 51 – 2005 (2), p.161-193.

77- “Les romans classiques khmers et les jàtakas extra-canoniques”, Péninsule n° 53 – 2006 (2), p.5-25.

78- Suzanne Karpelès and the Bouddhist Institute, Siksā Cakr n° 8-9, 2006-2007, p. 55-59 (en khmer: p. 189-196).

79- “La présence du malais dans la langue et la littérature khmères”, Bulletin de l’AEFEK 14, 2008, 12 p. (éditions électroniques). http://www.aefek.free.fr

80- “Col (alias Kol) de Monteiro (C.1839-1908). Parcours d’un interprète-mandarin”, Péninsule n° 67-2013 (2), p. 73-81.

81- “Quatre notices biographiques de hauts mandarins khmers sous le protectorat français”, Bulletin de l’AEFEK 19, 2014 (éditions électroniques). http://www.aefek.free.fr

82- “La littérature et l’édition khmères contemporaines”, Bulletin de l’AEFEK 20, 2015 (éditions électroniques). http://www.aefek.free.fr

IV- របាយការណ៍

82-  Ing Kien,Phkā jhūk kambujā (Fleur de lotus du Cambodge, roman en prose), Paris, 1977, 120 p., CK, n° 1, 1981 : 175-177.

83- Nou Hach, Mālā țuon citt (Méaléa Duong Chét "Guirlande du coeur"), Paris, Cedoreck, 1981, 243 p., SK, n° 6, 1983 :171-173.

84- Nuon Khoeun, țamnoer chboh dau dis khāṅ lic inducin chnāṃ 2000 (La marche vers l'Ouest, L'Indochine en l'an 2000), Phnom Penh, 1971, 166 p. + cartes (réimpression Paris, Cedoreck, 1983, en khmer), SK, n° 7, 1984 : 266-270.

85- Ukñā Suttantaprija Ind, Gatilok (La marche dans le monde), t. I, Paris, Cedoreck, 1982, en khmer, 172 p. (réimpression des tomes 1 et 2 de l'édition de l'Institut Bouddhique de Phnom Penh, 13e éd., 1971). SK, n° 7, 1984 : 270-271.

86- Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia. A Preliminary Guide, Oxford University Press, London Oriental Series, v. 40, 1996, 282 p. BEFEO 83 (1996): 416.

87- Tauch Chhuong, Stec kan jraek rājy, Sdech Kan l'usurpateur, pièce de théâtre en vers, Paris, Ed. de l'Assiociation des écrivains khmers à l'étranger, 1995, 90 p. (en khmer). BEFEO 83 (1996): 417.

88- Mme Kim Thi Ouy (dite Grand-mère Tieng), Angkar ja nar nā ? bhāg 1, 18 mina, 17 mesa, 7 makarà 1979 (Qui est l'Angkar? tome 1: 18 mars 1970, 17 avril 1975, 7 janvier 1979) Paris, 1994, 204 p. (en khmer). BEFEO 83 (1996) : 417-419.

89- Putry TOTH, An di ghan vira: nàri kruṅ thaep, Antigone de Sophocle, Québec, 1995, 81 p. BEFEO, 84 (1997) : 48.

90- KEO Bunthoeun, Krun bhnaṃ beň mun chnaṃ 1954, Krong Phnom-Penh avant 1954 (La ville de Phnom-Penh avant 1954), Québec, 1995, 151p. BEFEO, 84 (1997) : 484-485.

91- SAKOU Samoth, Vipatti nau kambujā, kùn so samrāp’ sgāl sruk khmaer (La crise au Cambodge, clef pour la compréhension du pays khmer), Paris, Editions Angkor Vat, 1997, 304p. + 8 cartes +12 photos + 8 dessins. BEFEO, 84 (1997) : 486.

V- ការបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន

 • បង្រៀនអក្សរសិល្ប៍ នៅវិទ្យាស្ថានភាសា និងអរិយធម៌បូព៌ា ពីឆ្នាំ១៩៨៦ រហូតដល់ពេលចូលនិវត្តន៍។
 • សហការជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ Jean-Jacques FRANCKEL, Université de Paris X-Nanterre, បានជួយដឹកនាំនិស្សិតខ្មែរដែលបានទទួល​អាហារូបករណ៍បារាំង មក​រៀន​យក​សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ ប៉ារីស១០ ណង់តែរ (SAM Auteur, Etude du fonctionnement de ruoc រួច en khmer contemporain en 1998 et SAMBATH Vireak, Etude du fonctionnement de kaet កើត en khmer contemporain en 1998).
 • បានចូលរួមក្នុងគណៈវិនិច្ឆ័យសញ្ញាប័ត្រស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សាអនុវត្ត,​ Diplôme de recherche et d’études appliquées (DREA) de lao, Karine AMARINE, Contes populaires de tradition orale lao. Essai de traduction et d’analyse structurelle et thématique d’un corpus de contes. Paris, INALCO, décembre 2002, 162 p.
 • ចូលរួមសិក្ខាសាលា និង​ សន្និសិទអន្តរជាតិជាច្រើនដង នៅប៉ារីស (Paris), មូស្គូ (Moscou), ហមបួរ (Hambourg), កូឡាឡាំពួរ (Kuala Lumpur), បាងកក (Bangkok) ​​និង ភ្នំពេញ (Phnom Penh) ដោយបានថ្លែងបាឋកថា​ជារៀងរាល់ ការចូលរួមប្រជុំ។
 • អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយចំនួន ស្តីពីអក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រខ្មែរ បានផ្សាយជាសាធារណៈ​ក្នុងគេហទំព័រ btkhmer.com អាចទាញទុកដោយសេរី។

VI- សមាជិក គណ:វិនិច្ឆ័យ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត

 • DAUPHIN Antoine, Le roman en République démocratique du Vietnam et en République socialiste du Vietnam depuis l’origine jusqu’à 1984, thèse de doctorat d’Etat ès lettres et sciences humaines sous la direction de P-B. LAFONT, Université de Paris VII, 1994, 745 p.

 • PETPUANG Ajchara, L’influence occidentale sur la peinture siamoise. L’exemple de la princesse Marsi (Essai, Analyse, Critique), thèse de doctorat en études orientales sous la direction de Gilles DELOUCHE, Paris, Inalco, décembre 2013, 2 tomes (350 p. + 302 p.).

 • ANTELME Michel, Péripéties d’une langue. Conservation, évolution et adaptation au contexte de globalisation : le cas du khmer. Dossier d’Habilitation à diriger des recherches (HDR), sous la direction du Professeur Gilles DELOUCHE, Paris, Inalco, novembre 2011, 191 p.+ annexe 608 p.

 • WITTAYARAT Daoruang, De l’Inde à l’Asie du Sud-Est. Contribution à l’étude des écritures d’origine indienne en Asie du Sud-Est continentale (Vietnam, Thaïlande, Cambodge) des débuts jusqu’aux environs du VIIIe siècle de l’ère chrétienne. Questions sur la filiation et la datation par la paléographie, thèse de doctorat en Etudes indiennes et Extrême-orientales sous la direction de Pierre-Sylvain FILLIOZAT, membre de l’Institut, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences historiques et philologiques), 2008, 290 p.

 • BERNON Olivier de, Littératures et rituels des bouddhistes du Cambodge – De la philologie aux études historiques, thèse d’habilitation à diriger des recherches (HDR) sous la direction de Catherine CLEMENTIN-OJHA, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2004, 60 p. (synthèse présentée sur l’ensemble de ses travaux : 21 articles, 3 opuscules et un ouvrage en deux volumes).

 • SOMVEILLE Fabienne, L’homme dans son environnement social, économique et culturel : poésies, chansons et nouvelles engagées en Thaïlande (1970-1980), thèse de doctorat en études orientales sous la direction de Gilles DELOUCHE, INALCO, 2004, 2 vol., 550 p. +  274 p.

 • PECH Sam Bonn, L’exil et le Royaume : Les problématiques de l’intégration des Cambodgiens dans la région parisienne (de 1975 à la fin du siècle), thèse de doctorat en anthropologie sociale sous la direction de Pierre-Richard FERAY, Université de Nice Sophia Antipolis, 11 décembre 2003, 415 p.

 • Mme NHEAN Chamnan, L’éducation cambodgienne à travers le roman de Roland Meyer Saramani, danseuse khmèr : réalité cambodgienne ou vision occidentale ?, Paris, Inalco, thèse de doctorat en études orientales sous la direction de Pierre LAMANT, 7 janvier 2003, 197 p.

 • CHAN Somnoble, Identité et variation des unités de langue. Etude d’une série d’unités lexico-grammaticales du khmer contemporain, thèse de doctorat en linguistique sous la direction de Jean-Jacques FRANCKEL, Paris, Université de Paris X-Nanterre, 2002, 312 p.

 • WARAEKSIRI Apisit,  Karma, animisme et littérature classique siamoise, thèse de doctorat sous la direction de Gilles DELOUCHE, Paris, INALCO, 1995.