19
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ
អគ្គលេខាធិការ

                                                                 ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ក. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន យង់ ពៅ ជាអក្សរឡាតាំង YANG PEOU ភេទ​ ប្រុស សញ្ជាតិ ខ្មែរ ជនជាតិ ខ្មែរ​
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦
 • ទីកន្លែងកំណើត ភូមិអូរ ឃុំ ខ្មារ  ស្រុក បាកាន ខេត្ដ ពោធិ៍សាត់
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការ
 • សារអេឡិចត្រូនិក yangpeou@gmail.com

ខ. ព័ត៌មានស្តីពីការងារ

 • ១០/០៨/២០១៧ ដល់ បច្ចុប្បន្ន អគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា                                   
 • ១៥/០៨/២០១៦ ដល់ ០៩/០៨/២០១៧ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិត្យសភាចារ្យ
 • ០៦/០៩/២០១ដល់១០៩/០៨/២០១៧ : ប្រធានលេខាអចិន្រ្តៃយ៍នៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
គ. ប្រវត្តិសិក្សា  
 • ១៩៩៥ដល់១៩៩៩ : សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រភូមិវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៩៩ដល់២០០០ សញ្ញាបត្រគ្រូមធ្យមកម្រិត២នៃមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ
 • ២០០០ដល់២០០២ សញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ភូមិវិទ្យានៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា 
 • ២០០៥ដល់២០០៧ សញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ី
 • ២០០៩ដល់២០១២ សញ្ញាបត្របណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា                    

ឃ.ភាសាបរទេស

 • ភាសាអង់គ្លេស