18
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ីង ថូរ៉ាក់ស៊ី
សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • ឈ្មោះ : ហ៊ីង ថូរ៉ាក់ស៊ី
 • ភេទ : ប្រុស
 • ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត : ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥៧
 • ទីកន្លែងកំណើត : រាជធានីភ្នំពេញ

ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សា

 • ១៩៩១ : បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច ទីក្រុងម៉ូស្គូ សហព័ន្ធរុស្សី
 • ១៩៨៦ : បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទីក្រុងម៉ូស្គូ សហព័ន្ធរុស្សីប្រទេសបារំាង
 • ១៩៩៤ : វិញ្ញាបនបត្រនៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • ១៩៩៤ : វិញ្ញាបនបត្រម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
 • ១៩៩៣ : វិញ្ញាបនបត្រយូអិនស្តាដ / បាងកក / ថៃឡង់
 • ១៩៩៣ : វិញ្ញាបនបត្រកុំព្យូទ័រ
 • ១៩៩៣ : វិញ្ញាបនបត្រអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស
 • ១៩៩១ : វិញ្ញាបនបត្របណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច / ម៉ូស្គូ/ សហភាពសូវៀត
 • ១៩៨៦ : វិញ្ញាបនបត្រម៉ាស្ទ័រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច( និទេសល្អប្រសើរ) / ម៉ូស្គូ / សហភាពសូវៀត
 • ១៩៨១ : វិញ្ញាបនបត្ររដ្ឋបាល / ម៉ូស្គូ / សហភាពសូវៀត
 • ១៩៨០ : វិញ្ញាបនបត្រគណនេយ្យ

ប្រវត្តិការងារ

 *ការងារជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល

 • ១៩៩៥-២០០០ : អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
 • ២០០០-២០០១ : ប្រធានក្រុមជំនុំ សមាគមលីដេខ្មែរ
 • ១៩៩៨-២០០០ : អគ្គលេខាធិការ សមាគមលីដេខ្មែរ
 • ១៩៩៥-៩៧ : អ្នកជំនាញការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ UNDP
 • ១៩៩៤-៩៥ : ប្រធានគណ:កម្មាការសេដ្ឋកិច្ច សមាគមលីដេខ្មែរ
 • ១៩៩៤ : សមាជិកស្ថាបនិក សមាគមលីដេខ្មែរ
 • ១៩៩៣ : បុគ្គលិកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស អង្គការគ្រួសារអន្តរជាតិ
 • ១៩៩២ : សមាជិកស្ថាបនិក សមាគមមនុស្សចាស់

*សកម្មភាពអប់រំសិក្សា

 • សាស្ត្រាចារ្យឧទ្ទេសនាម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • សាស្ត្រាចារ្យឧទ្ទេសនាម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
 • ធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យឧទ្ទេសនាមនៅ IU, UTM, PTS..  
 • ធ្លាប់បានផ្តល់បទឧទ្ទេសនាមនៅ IU, UTM, UC, CUS, NUM, RULE, Norton, AEU, MU, Khemarak..

*បទពិសោធន៍ការងាររដ្ឋាភិបាល

 • ២០០៩-២០១៨ : រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្តីការគណ:រដ្ឋមន្ត្រី
 • ២០០៤-២០០៩ : នាយករងខុទ្ទកាល័យ និងជាទីប្រឹក្សា ឯ.ឧ. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន (ឋាន:ស្មើរដ្ឋលេខាធិការ)
 • ១៩៩៩-២០០៤ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគំរោងវិនិយោគ / គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា
 • ១៩៩៧-៩៩ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគំរោងវិនិយោគ / គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា
 • ១៩៩៥-៩៧ : ឧបការីនាយកអង្គភាពបច្ចេកទេស / គណៈកម្មាធិការឥណទានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • ១៩៩៤-៩៧ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍ / ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
 • ១៩៩៤-៩៥ : លេខាផ្ទាល់ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍/នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ១៩៩៤-៩៤ : លេខាផ្ទាល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី គាត ឈន់/ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ១៩៩៣-៩៤ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន / នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី    
 • ១៩៨៦-៨៣ : មន្រ្តីបច្ចេកទេស នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម -ហិរញ្ញវត្ថុ -ធនាគារ/នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ១៩៧៩-៨០ : មន្រ្តីនៅគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម

ស្នាដៃដែលបានបោះពុម្ភផ្សាយ

 • ៤៤- សៀវភៅ “ការយល់ដឹងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច: កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការប្រកួតប្រជែង”/ ខែមករា/ ២០១៨
 • ៤៣- សៀវភៅ “សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន:  ការអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ”/ ខែមករា/ ២០១៤
 • ៤២- វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម/ បោះពុម្ភលើកទី៣ ដោយ MEF/ ខែមករា/ ឆ្នាំ២០១២
 • ៤១- វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ខ្មែរ-អង់គ្លេស/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / MEF / ភ្នំពេញ / ខែកុម្ភៈ / ឆ្នាំ២០០៩
 • ៤០- រចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម និងប្រជាជននៅកម្ពុជា- សភាពបច្ចុប្បន្ន និងទស្សនវិស័យអនាគត / បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០៨
 • ៣៩- បញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាផ្នែកវិនិយោគ នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសកល/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយ JICA/ ខែតុលា / ឆ្នាំ២០០៦
 • ៣៨- បញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជា ក្នុងផ្នែកវិនិយោគ/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០៦
 • ៣៧- ការអនុវត្តដែលអាចធ្វើបាន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល/  បោះពុម្ភផ្សាយដោយ UPP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០៦
 • ៣៦- សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន :  ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា / បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០៥
 • ៣៥- វចនានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និង វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទសេដ្ឋកិច្ច/ បោះពុម្ភថ្មី ដោយ JICA និង MEF / ខែឧសភា / ឆ្នាំ២០០៤
 • ៣៤- វចនានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / MEF / ភ្នំពេញ / ខែមេសា / ឆ្នាំ២០០៣
 • ៣៣- សក្តានុពលវិនិយោគរបស់កម្ពុជា / បោះពុម្ភផ្សាយដោយ JICA/ ខែមេសា/ ឆ្នាំ២០០៣
 • ៣២- វចនានុក្រមពាក្យសេដ្ឋកិច្ច / បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / MEF / ភ្នំពេញ /ខែមករា/ ឆ្នាំ២០០៣
 • ៣១- ស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា, បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ/ ព្រឹត្តប័ត្រ លីដេខ្មែរ/ លេខ ១/            ភ្នំពេញ/ ២០០២
 • ៣០- ការរីកចម្រើននៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជា/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ខែមករា/ ឆ្នាំ២០០២
 • ២៩- វចនានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ/ MEF / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០១
 • ២៨- សកលភាវូបនីយកម្ម និងផលប៉ះពាល់របស់វាមកលើសង្គមកម្ពុជា/ ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ១ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ២០០១
 • ២៧- ស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា/ ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៧ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៩
 • ២៦- ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៩
 • ២៥- វចនានុក្រមពាក្យអាស៊ាន/ សហនិពន្ធ/ បោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP/ ភ្នំពេញ/ ឆ្នាំ១៩៩៨
 • ២៤- វចនានុក្រមពាក្យខ្មែរថ្មី / សហនិពន្ធ / បោះពុម្ភផ្សាយដោយ លីដេខ្មែរ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៨
 • ២៣- វចនានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច / សហនិពន្ធ / បោះពុម្ភផ្សាយដោយ លីដេខ្មែរ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៨
 • ២២- ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជនបទ / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៦ / ភ្នំពេញ/ ឆ្នាំ១៩៩៧
 • ២១- សន្តិភាពជាកត្តាចម្បងសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការចូលអាស៊ាន / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៥ / ភ្នំពេញ/ ឆ្នាំ១៩៩៧
 • ២០- ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា / សៀវភៅបោះពុម្ភផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន CICP / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៦
 • ១៩- ខ្មែររួបរួមខ្មែររស់ / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៤ / ភ្នំពេញ/ ឆ្នាំ១៩៩៦
 • ១៨- ពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ហាប្រឈម / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៤ / ភ្នំពេញ/ ឆ្នាំ១៩៩៦
 • ១៧- ស្វែងយល់អំពីរូបិយវត្ថុ / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ៣ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៥
 • ១៦- សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ២ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៥
 • ១៥- ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ / ទស្សនាវដ្តី លីដេខ្មែរ / លេខ១ / ភ្នំពេញ / ឆ្នាំ១៩៩៥
 • ១៤- សេដ្ឋកិច្ចនិងកាអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា / រោងពុម្ភក្រសួងអប់រំ / ភ្នំពេញ / ១៩៩៥
 • ១៣- វចនានុក្រមសេដ្ឋកិច្ចទំនើប / រោងពុម្ភរដ្ឋធានី / ១៩៩៥
 • ១២- ច្រកទៅកាន់ទីផ្សារសេរីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា / កាសែតរស្មីកម្ពុជា / លេខ ២៣៧ ដល់លេខ ២៤៧ / ភ្នំពេញ / ១៩៩៤
 • ១១- យល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា / កាសែតរស្មីកម្ពុជា / លេខ១៣៩  លេខ១៤០  លេខ១៤១ / ភ្នំពេញ /  ១៩៩៣
 • ១០- បញ្ហាកំណែទំរង់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា / កាសែតរស្មីកម្ពុជា / លេខ ៣៣ / ភ្នំពេញ / ១៩៩៣
 • - អតិផរណានៅកម្ពុជា / កាសែតប្រជាជន / លេខ ៩៧ ( ១២១៧) / ភ្នំពេញ / ១៩៩២
 • - មួយជ្រុងនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា / កាសែតប្រជាជន / លេខ ៨៩(១១៦៩)/ ភ្នំពេញ/ ១៩៩២
 • - ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា / និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត / ម៉ូស្គូ / ១៩៩១
 • - ទិសដៅមូលដ្ឋាននៃកំណែទំរង់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងលក្ខខណ្ឌអន្តរកាលសំដៅទំនាក់ទំនងទីផ្សារសេរី /ទស្សនាវដ្តីសង់ត្រូសូយូស / ម៉ូស្គូ / ១៩៩១
 • - កម្ពុជាក្នុងមុំសេដ្ឋកិច្ច: សេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ន / កាសែតកម្ពុជា / លេខ ៤៩៣ / ភ្នំពេញ / ១៩៨៩
 • - កម្ពុជាក្នុងមុំសេដ្ឋកិច្ច: សេដ្ឋកិច្ចសម័យប៉ុលពត / កាសែតកម្ពុជា / លេខ ៤៩២ / ភ្នំពេញ / ១៩៨៩
 • - កម្ពុជាក្នុងមុំសេដ្ឋកិច្ច: លក្ខណ:មូលដ្ឋាន / កាសែតកម្ពុជា / លេខ ៤៩១ / ភ្នំពេញ / ១៩៨៩
 • - សិក្សាទីផ្សារទំនិញអេឡិចត្រូនិកនៅទីក្រុងលូបេរៀត / និក្ខេបបទថ្នាក់ម៉ាស្ទ័រ / ម៉ូស្គូ / ១៩៨៦
 • - សហករណ៍នៅកម្ពុជា / កាសែតកម្ពុជា / លេខ ២២៦ / ភ្នំពេញ / ១៩៨៤

ភាសាបរទេស              

 • បារាំង 
 • អង់គ្លេស  
 • រុស្ស៊ី