1
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ច័ន្ទ សំណព្វ
សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន : ច័ន្ទ សំណព្វ​ (CHAN Somnoble)
 • ភេទ : ប្រុស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ​១៧ កញ្ញា ១៩៧៣ 
 • ទីកន្លែងកំណើត : ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការ           
 • សារអេឡិចត្រូនិក : somnoble@gmail.com

ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា៖

 • ២០០២ : បណ្ឌិតភាសាវិទ្យា និងអក្សរសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស X-Nanterre សាធារណរដ្ឋបារាំង​(អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង)
 • ១៩៩៨ : បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាវិទ្យា និងអក្សរសាស្រ្តនៃ​សាកលវិទ្យាល័យ X-Nanterre សាធារណរដ្ឋបារាំង​(អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង)
 • ១៩៩៧ : មហាបរិញ្ញាបត្រភាសាវិទ្យា និងអក្សរសាស្រ្តនៃ​សាកលវិទ្យាល័យ X-Nanterre សាធារណរដ្ឋបារាំង​(អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង)
 • ១៩៩៥ : បរិញ្ញាបត្រអប់រំអក្សរសាស្រ្តបារាំងខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ    ​(អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)
 • ១៩៩០ : សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ វិទ្យាល័យបាក់ទូក
បទពិសោធន៍ការងារ៖
១. ការងារជំនាញ
 • ២០១៧-បច្ចុប្បន្ន : ប្រធានគណៈកម្មការបង្កើតពាក្យនិងកម្ចីពាក្យ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
 • ២០១៦-២០១៧ : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ខ.)
 • ២០១៥-បច្ចុប្បន្ន : អនុប្រធានគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់
 • ២០១៤-២០១៦ : អគ្គាភិបាលនៃក្រុមការងារកិច្ចសហការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាចិន
 • ២០១២-បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា
 • ២០១១-២០១៥ : អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
 • ២០០៩-បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំ
 • ២០០៩-បច្ចុប្បន្ន : អនុប្រធានគណៈកម្មការភាសាវិទ្យានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ២០០៧-២០០៩ : អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០០៦-២០១៧ : អនុប្រធានគណៈកម្មការបង្កើតពាក្យនិងកម្ចីពាក្យ
 • ២០០៣-២០០៩ : ប្រធានស្ថាបនិកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ២០០៣-២០១៤ : សមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ១៩៩៥-បច្ចុប្បន្ន : សាស្រ្តាចារ្យភាសាវិទ្យានិងអក្សរសាស្រ្តបារាំងខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៩២-១៩៩៥ : គ្រូភាសាបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងនិងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៩០-បច្ចុប្បន្ន : អ្នកស្រាវជា្រវភាសាវិទ្យានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
២. ការងារគរុសភានិងវិទ្យាសាស្រ្ត
 • ២០១៥-បច្ចុប្បន្ន : សាស្រ្តាចារ្យសម្របសម្រួលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ី
 • ២០១៥-បច្ចុប្បន្ន : សាស្រ្តាចារ្យអក្សរសាស្រ្តក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
 • ២០១៥-២០១៩ : អនុប្រធានតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វ៊ិកនៃកុងហ្រ្វាស៊ី  (CONFRASIE)
 • ២០១៥-២០១៦ : អ្នកវាយតម្លៃនិក្ខេបបទបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រុយណេ
 • ២០១៥-២០១៧ : អ្នកទទួលបន្ទុកការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០០៩-២០១៧ : សាស្រា្តចារ្យនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនសាខាខេត្តកំពង់ចាម
 • ១៩៩៨-២០០៩ : សាស្រ្តាចារ្យនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ១៩៩៥-បច្ចុប្បន្ន : សាស្រ្តាចារ្យភាសាវិទ្យានិងអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ស្នាបោះពុម្ពផ្សាយ៖
 • ២០១៩ : ប្រព័ន្ធកត់ត្រាសូរឡាតាំងខ្មែរ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៧ : វិភាគវេយ្យាករណ៍ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៦ : ន័យវិទ្យា  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៥ : សម្ព័ន្ធនៃភាសាខ្មែរ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៤ : វេយ្យាករណ៍នៃសំណេរ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៣ : អក្សរ​ ព្យាង្គ ពាក្យ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១១ : ដំណកឃ្លាក្នុងភាសាខ្មែរ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១១ : យុគលពិន្ទុឬសញ្ញាចុចពីរ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១១ : លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ស្រ្តីទីមួយនៃកម្ពុជា  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១០ : បង្កើតពាក្យ កម្ចីពាក្យ បម្រើបម្រាស់ពាក្យ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០០៩ : Contribution à l’étude de mo:k en Khmer comptemporain, in fait de langue, Paris, France.
 • ២០០៨ : សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ  រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០០៦ : អវិជ្ជមានន័យ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ           ​
 • ២០០៦ : ព្យាង្គក្នុងភាសាខ្មែរ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ         
 • ២០០៥ : សំរាយឬតំរួត? សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ            ​
 • ២០០៥ : ទ្រឹស្តីអន្តរកម្មនិយម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ         ​
 • ២០០៥ : ថ្នាក់ពាក្យនិងប្រភេទពាក្យ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ​
 • ២០០៤ : វាក្យសព្ទខ្មែរ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ        ​
 • ២០០៥ : នាមខ្មែរគ្មានភេទនិងវចនៈទេ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ           ​
 • ២០០៣: កម្រងកំណាព្យទ្វេបថ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ           ​
 • ២០០២ : Identité et variation des unités de langue : Étude des unités lexico-grammaticales en Khmère comptemporain, Université de Paris X-Nanterre, France. ​
 • ១៩៩៨ : Linguistique appliquée : Systématique des emplois de tƏw en Khmère comptemporain, Université de Paris X-Nanterre, France. 
 • ១៩៩៧ : Étude du fonctionnement de ba:n en Khmère comptemporain, Université de Paris X-Nanterre, France. 
 • ១៩៩៥ : Recueil de poèmes : Textos de l’été, Université Royale de Phnom Penh.
ភាសាបរទេស
 • ភាសាបារាំង             
 • ភាសាអង់គ្លេស