ពត៌មាន

«ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម ស្រីលង្កា»
17
634

ដោយបណ្ឌិត កា ម៉ាធុល ប្រធាននាយកដ្ឋាន ច្បាប់អន្តរជាតិ និងការទូត
នៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជានិងស្រីលង្កា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥២។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ ប្រទេសទាំងពីរបានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នា បន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតយ្យ ការឡើងកាន់កាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជា មានភាពមិននឹងនរ និងស្ថិតក្នុងភាពរប៉ាត់រប៉ាយទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានតភ្ជាប់ឡើងវិញឡើយ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៦ ទើបប្រទេសទាំងពីរ បានតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញ។ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ លោកជំទាវ យស់ ម៉ាកាណា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំស្រីលង្កា ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវដេលី។ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ឯកឧត្តម Suwanda Hennadige Shantha Kottegoda ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្រីលង្កាប្រចាំកម្ពុជា ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក។

ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ - ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសស្រីលង្កា នៅឆ្នាំ២០១០ ទាំងការនាំចូល និងនាំចេញទៅប្រទេសស្រីលង្កានោះ មានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ៣លានដុល្លាអាម៉េរិកប៉ុណ្ណោះ។ ភាគីទាំងពីរនឹងខិតខំបន្តពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសទាំងពីរ ឱ្យមានទំហំធំទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ភាគីកម្ពុជាបានស្នើឱ្យប្រទេសស្រីលង្កា ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រីកទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ។

បើនិយាយពីជំនួយវិញ តើប្រទេសស្រីលង្កានេះ ធ្លាប់ជួយអ្វីខ្លះមកកម្ពុជា? លោកបណ្ឌិត កា ម៉ាធុល បានបង្ហាញមកថា ការអភិវឌ្ឍនធនធានមនុស្ស ពីឆ្នាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០១១ ប្រទេសស្រីលង្កាបានផ្តល់អាហារូករណ៍លើវគ្គខ្លី ស្តីពី កម្មវិធី E-Learning Technology និង Oral Health Promotion ដល់មន្រ្តីកម្ពុជា ចំនួន១១រូប និងវគ្គសិក្សាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះសង្ឍកម្ពុជាចំនួន១០អង្គ។

នៅឆ្នាំ២០១៤ ប្រទេសស្រីលង្កា បានផ្តល់វគ្គសិក្សាការទូត ដល់មន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន០១រូប។

សូមបញ្ជាក់ដែរ ប្រទេសកម្ពុជា និង ស្រីលង្កា ជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិល្អជាមួយគ្នា។ កម្ពុជាធ្លាប់បានគាំទ្របេក្ខភាពស្រីលង្កាជាបេក្ខភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (បោះឆ្នោតនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៤) និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (Council of International Telecommunication Union) សម្រាប់អាណត្តិ២០១៥-២០១៨ (បោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤) នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

រីឯប្រទេសស្រីលង្កាវិញ ក៏ធ្លាប់បានគាំទ្រកម្ពុជា ជាបេក្ខភាពសមាជិកមិនអចិន្រ្តៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាណត្តិ ២០១៣-២០១៤។

(ប្រភពរូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុក សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

សេចក្តីប្រកាស