ពត៌មាន

«ប្រជុំ ពិនិត្យលើការអនុវត្តការងារ ភាសាវិទ្យា និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ...»
18
633

នៅវេលាម៉ោង៩:០០នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ៩កើតខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំកុរ ឯកស័កព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទប់ប្រជុំ សម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ខ.) ក្នុងនាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ អគ្គលេខាធិកានៃរាជបណ្ឌិត្យ សភាកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ខ.) ជាប្រធាន និងអនុប្រធាន រួមមាន៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សន ពៅ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ុ ឈុំឡុង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ី សុខគង់ និងថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាតំណាងខាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវ ព្រមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

កិច្ចប្រជុំនេះបានពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តការងារមួយចំនួនដែលមានរបៀបវារ:ចម្បងចំនួន០៣សំខាន់ៗ ក្នុងនោះមាន (១). បញ្ហាទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សាភាសាវិទ្យា(២). អនាគតគណ:កម្មការភាសាវិទ្យានៅទីស្តីការគណ:រដ្ឋ​មន្រ្តី (៣).បញ្ហាការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងបញ្ហាផ្សេងៗ។ នៅក្នុងដំណើរណើរនៃកិច្ចប្រជុំ បានរំលេចចេញខ្លឹមសារចំនួន២បានយកមកជជែក និងសម្រេចលទ្ធផល ក្នុងរួមនោះមាន៖
-ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាវិទ្យានៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពជា និង
-ការអនុវត្តគោលនយោបាយភាសាខ្មែរ។

ជាលទ្ធផល អង្គប្រជុំទាំងមូលបានសម្រេចដូចខាងក្រោម៖
-ប្រធានមុខវិជ្ជាភាសាវិទ្យា(នៃផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល) ត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយប្រធានផ្នែក នឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ចំពោះការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនេះ។
-ត្រូវលើកទឹកចិត្តក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាវិទ្យាតាមរយៈ«រៀនផងធ្វើការផង» On the job training។
-លើកទឹកចិត្តឱ្យមន្ត្រីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងមន្ត្រីតាមក្រសួងផ្សេងដែលមានឧប្បនិស្ស័យសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ។
-ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនឹងជួយក្នុងការផ្តល់ពត៌មានរបស់សាស្ត្រាចារ្យដែល មានជំនាញ ដល់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
-ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរត្រូវពិនិត្យសន្ទានុក្រមតាមក្រសួងនានាដែលបានស្នើ
-ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិកបត្តិការជាមួយបណ្តាក្រសួង នានាដែលរៀបចំសទ្ធានុក្រម
-ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរត្រូវជម្រុញអនុក្រឹតស្តីពីការពិនិត្យនិងកែសម្រួល ចំពោះស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនានា
-ជម្រុញឱ្យមានការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានតាមបណ្តាញហ្វេសប៊ុក (Facebook page) ក៏ដូចជាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសមិទ្ធផលនានាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។

បន្ថែមលើសនោះទៀត អង្គប្រជុំក៏បានសម្រេចការងារជូនដល់សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន០២រូបនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសារខ្មែរដើម្បីចូលរួមទទួលបន្ទុក រួមមាន៖
១. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សន ពៅ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ខ.)ជាអ្នកទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងដែលធ្វើសទ្ទានុក្រុម និង
២. ឯកឧត្តម ហ៊ាន សុខុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសារខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ខ.)ត្រូវមានសិស្សជំនិតដើម្បីបង្រៀនក៏ដូចជាការផ្ទេរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនានាដើម្បីចូលរួមផងដែរ។

RAC Media


សេចក្តីប្រកាស